Zoek op

Ontbindende voorwaarden

Geldige redenen om de koop (of verkoop) van het huis te annuleren. Ontbindende voorwaarden staan in het koopcontract. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden:· het verkrijgen van een hypotheek· het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie· het verkrijgen van een woonvergunning· de uitkomst van een bouwkundig onderz...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Ontbindende voorwaarden

Dit zijn voorwaarden die in de koopakte kunnen worden opgenomen. Op grond van een voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Een ontbindende voorwaarde kan zijn de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10265

Ontbindende voorwaarden

Voorwaarden in het koopcontract, op grond waarvan bij niet nakoming de overeenkomst ontbonden kan worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10267

Ontbindende voorwaarden

Bepalingen in een overeenkomst dat bij het zich voordoen van een bepaalde beschreven omstandigheid de overeenkomst met een beroep op deze bepaling kan worden ontbonden. In een koopovereenkomst worden vaak ontbindende voorwaarden opgenomen met betrekking tot het verkrijgen van de financiering en de Nationale Hypotheek Garantie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden die opgenomen kunnen worden in het koopcontract van een woning. Op het moment dat de ontbindende voorwaarden zich voordoen, heeft de koper de mogelijkheid om van de koop af te zien.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_o.asp

Ontbindende voorwaarden

Voorwaarde in een koopakte, waarbij gesteld wordt dat de koop kan worden ontbonden als de koper bijvoorbeeld zijn financiering niet rond krijgt, of als er bij een bouwkundige keuring ernstige constructiegebreken geconstateerd worden.
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Ontbindende_voorwaarden

Ontbindende voorwaarden

In de voorlopige koopovereenkomst van een woning zijn vrijwel altijd ontbindende voorwaarden opgenomen. Dit zijn de voorwaarden waaronder u zonder kosten van de koop kunt afzien.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/hypotheken-abc/o.html

Ontbindende voorwaarden

In de koopakte worden bepalingen opgenomen in geval waarvan de overeenkomst ontbonden kan worden. Hierdoor worden alle partijen bevrijd van hun verplichtingen en moeten reeds verrichte prestaties ongedaan gemaakt worden. Vaak worden de volgende situaties meegenomen in deze bepalingen: wanprestatie. beschadiging, financiering, huisvestingsvergunning...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.