Zoek op

ontstentenis

Eng: absence [rechtswetenschap] bij ontbreken of aFwezigheid van iets. Bijv. de bevoegdheden van de voorzitter worden bij diens ~ door de plaatsvervang…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=ontstentenis

ontstentenis

de ontstentenis zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɔnt'stɛntənɪs] formeel bij ontstentenis van  (als iets of iemand er niet is) `Bij ontstentenis van het staatshoofd treedt de vicepremier op als opperbevelhebber van het leger.` © Kernerman Dictionaries. Spelling...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ontstentenis

ontstentenis

•het niet voorhanden zijn, ontbreken, niet aanwezig zijn, verhinderd zijn (meestal door factoren buiten de macht van de betrokkene bijvoorbeeld ziekte, familieomstandigheden). (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/ontstentenis

ontstentenis

het niet voorhanden zijn (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ontstentenis

ontstentenis

het niet voorhanden zijn
Jaar van herkomst: 1783 (Claes )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

ONTSTENTENIS

1) Afwezigheid 2) Gebrek 3) Gemis gebrek 4) Het niet voorhanden zijn 5) Mangel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ONTSTENTENIS/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.