Zoek op

opting in

financiële zaken - Engels: regeling waarbij, in onderling overleg, de arbeidsverhouding tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer (een freelancer)…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcoont.html#3021
Geen exacte overeenkomst gevonden.