Zoek op

opting-in

[arbeidsrecht] regeling waarbij in geval de arbeidsverhouding geen echte of fictieve dienstbetrekking is, de opdrachtgever en opdrachtnemer (pseu…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekoph.html#16819

Opting-in

Een regeling waarbij de arbeidsverhouding tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer voor de loonheffing wordt beschouwd als een fictieve dienstbetrekking. Dit moet in een gezamenlijke verklaring die opdrachtgever en opdrachtnemer aan de Belastingdienst sturen. De opdrachtnemer wordt wel pseudowerknemer genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10112
Geen exacte overeenkomst gevonden.