Zoek op

opzet

strafrecht: een op handelen of nalaten gerichte wil;van belang ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=opzet

opzet

burgerlijk recht: een op handelen of nalaten gerichte wil; oogmerk, bedoeling. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/opzet

opzet

strafrecht: mate van schuld;strafbepalende omstandigheid in de delictsomschrijving waarmee wordt bedoeld: oogmerk, bedoeling. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/opzet

opzet

de opzet zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈɔpsɛt] wat je wilt bereiken Synoniem:   bedoeling met opzet  (met een bepaalde bedoeling) `Ik weet zeker dat hij het met opzet deed!` Synoniem: expres, opzettelijk © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gesp...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/opzet

OPZET

1) Bedoeling 2) Bedrag boven de inschrijvingsprijs 3) Beraamd plan 4) Beraming 5) Doel 6) Dolus 7) Intentie 8) Inzicht 9) Kwade bedoeling 10) Kwade trouw 11) Moedwil 12) Oogmerk 13) Organisatie 14) Plan 15) Planning 16) Schema 17) Strekking 18) Toeleg 19) Tracering 20) Voorbedachtheid 21) Voornemen 22) Zin
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OPZET/1

Opzet

Opzet is de meest volledige wilsvorming die achter een menselijke gedraging steekt. Wie een gedraging opzettelijk verricht, wil de gedraging met alle gevolgen die erbij horen, en weet de volledige impact van de gedraging. Opzet is dus willens en wetens. Men kan ook wel spreken van bedoeling, het tegenovergestelde is dan per ongeluk. Opzet kan zowe...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Opzet

Opzet

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Opzet``] (Hausse). Een toestel, bij kanonnen en houwitsers gebezigd, om daardoor onderscheidene rigthoeken te verkrijgen. De O. werd in 1765 door Gribeauval het eerst in Frankrijk ingevoerd en wel als vaste O. aan den vuurmond zelf verbonden; in Duitschland was hij reeds veel vroeger bekend en ge...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0016.htm

opzet

1> touw dat als verlengstuk van de jaaglijn gebruikt wordt. Gerelateerde term: voorloper. 2> oud stuk visnet dat als opzet voor een nieuw net gebruikt wordt. Zijn de eerste rijen mazen van het nieuwe net klaar dan kan het oude weggeknipt worden. Ook opsteeksel of opzet genoemd. Overige termen inzake het vistuig >. Genoemd in: Dr. Th. H. van Doorn, ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=oph

Opzet

Binnen het begrip opzet kunnen drie vormen worden onderscheiden: opzet als oogmerk, opzet als zekerheidsbewustzijn en voorwaardelijk opzet. Door een verzekerde opzettelijk veroorzaakte schade valt in het algemeen buiten de vergoedingsplicht van de verzekeraar, ook al bevat de polis geen uitdrukkelijke uitsluiting van dergelijke schade; ware dit and...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

opzet

Def.: wijze waarop iets georganiseerd wordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

opzet

Syn.: wateropzet Def.: positieve verschil tussen de optredende hoog- c.q. laagwaterstand en die volgens het berekende astronomische getij.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

opzet

bedoeling, plan (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/opzet

opzet

voorlopig ontwerp van iets vb: de opzet van het verhaal is niet goed Synoniemen: concept plan
bewuste bedoeling vb: hij heeft met opzet de vaas gebroken
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=opzet

Opzet

(1) Binnen het begrip opzet kunnen drie vormen worden onderscheiden: opzet als oogmerk, opzet als zekerheidsbewustzijn en voorwaardelijk opzet. Door een verzekerde opzettelijk veroorzaakte schade valt in het algemeen buiten de vergoedingsplicht van de verzekeraar, ook al bevat de polis geen uitdrukkelijke uitsluiting van dergelijke schade.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Opzet

(2) Het uitvoeren van een welbewuste en doordachte handeling (of nalaten) met als duidelijk doel het beoogde effect te bereiken. Aldus gedefinieerd leidt opzet tot grove of zware schuld en schade die hierdoor wordt veroorzaakt is uitgesloten van verzekeringsdekking. Er zijn ook lichtere vormen van opzet te onderscheiden: 1) opzet als zekerheidsbewu...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

opzet

wettelijke schuldvorm: willens en wetens (doelgericht) de verboden gedraging verrichten dan wel het verboden gevolg bewerkstelligen Gebruikt voor: doleus delict dolus voorbedachte rade Meer specifiek: voorwaardelijk opzet Minder specifiek: schuld
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/9704
Geen exacte overeenkomst gevonden.