Zoek op

Ora et labora

Vanaf circa 600 groeide de kloosterregel van Benedictus uit tot de allesoverheersende in het Westerse christendom. De enige taken die een monnik volgens Benedictus had, werden samengevat in het motto `ora et labora` - `bid en werk`. Met `werk` werd eenvoudig handwerk bedoeld
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

ora et labora

bid en werk
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Ora et labora

Let op: Spelling van 1858 Lat., bid en arbeid
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Ora et labora

Let op: Spelling (deels) uit 1864: bid en werk.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0018.htm

Ora Et Labora

Latijn, bid en werk!, devies van sommige ordes, b.v. die der Benedictijnen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Ora et labora

Bid en werk St. Benedict
Gevonden op http://people.zeelandnet.nl/jakkes/

Ora et labora

Bid en werk St. Benedict
Gevonden op http://people.zeelandnet.nl/jakkes/

Ora et labora

[Latijn] Bid en werk.
Gevonden op http://www.heinpragt.com/spreuken/latijn.php

Ora et labora

Bid en werk.
Gevonden op https://nl.wikiquote.org/wiki/Latijnse_spreekwoorden
Geen exacte overeenkomst gevonden.