Zoek op

over het paard tillen

Spreekwoorden: (1914) Iemand over het paard tillen.
Bij Tuinman I, 253 staat opgeteekend: Ymand over 't paard heen zetten. Dit zegt ymand door eene al te groote drift en gedienstigheid nadeel toebrengen. Hy doet ymand dienst, die hem te paard helpt: maar ondienst, die hem door al te hoog op te heffen, en al te sterk door ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1816.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.