Zoek op

overlevering

strafrecht: de terbeschikkingstelling van een persoon door de justitiële autoriteiten van de ene lidstaat aan de justitiële ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/overlevering

overlevering

verhaal dat steeds weer doorverteld wordt vb: volgens de overlevering ligt daar een schat begraven
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=overlevering

overlevering

de overlevering zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈovərlevərɪŋ] Verbuigingen:   overlevering|en (meerv.) verhalen en gewoonten die al veel generaties worden doorgegeven Voorbeeld:   `Volgens de overlevering is Jacobus gestorven in Noord-Spanje.` © Ke...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/overlevering

Overlevering

Overlevering is een mondeling of schriftelijk vertelde doorgave van geschiedkundige, maatschappelijke of religieuze verhalen over gebeurtenissen, situaties of personen, waarvan men veelal niet kan nagaan of het historisch gezien klopt. Veel sagen, legenden, broodjeaapverhalen en andere vertelgenres zijn (schriftelijke of mondelinge) overleveringen...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Overlevering

overlevering

De méér- of minderlevering van een bestelling, dit wijkt af van de bestelde hoeveelheid exemplaren. Een in de grafische industrie voorkomend verschijnsel ivm. de inschiet die gebruikt wordt.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/overleveri

OVERLEVERING

1) Adat 2) Folklore 3) Legende 4) Mythe 5) Paradosis 6) Sage 7) Traditie 8) Traductie 9) Transmissie 10) Van ouder op kind doorgegeven verhaal
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OVERLEVERING/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.