Zoek op

overmacht

Eng: force majeure [verbintenissenrecht] een tekortkoming in de nakoming kan niet aan een schuldenaar worden toegerekend. De gevolgen blijven daarom vo…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=overmacht

overmacht

Eng: duress [strafrecht] soort noodtoestand; verzamelbegrip voor omstandigheden waaronder een delict is begaan en die dusdanig benard waren, dat van de…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=overmacht

overmacht

de overmacht zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈovərmɑxt] omstandigheid waar je niets aan kunt doen, waardoor je niet in staat bent te doen wat je moet doen Voorbeeld:   `Hij was afwezig door overmacht: er reden onverwachts helemaal geen treinen.` © Kernerman...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/overmacht

overmacht

Fr: la force majeure [verbintenissenrecht] gebeurtenis buiten de wil of schuld van de schuldenaar en die de schuldenaar niet kon voorzien, waardoor de …
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBeove.html#4263

overmacht

De onmogelijkheid om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten, door omstandigheden die niet aan de betreffende persoon toe te rekenen zijn. Een voorbeeld uit het privaatrecht is de onmogelijkheid om een goed te leveren, als het goed niet beschikbaar is vanwege een uitgebroken oorlog. Een voorbeeld uit het strafrecht is iemand die een h...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=9767

Overmacht

Er is sprake van overmacht wanneer een partij zijn verplichtingen niet kan nakomen, terwijl hem dit toch niet aangerekend kan worden. De aansprakelijkheid bij de eis tot schadevergoeding wordt bepaald door het `toerekenen van een tekortkoming`.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10352

Overmacht

Bij overmacht kan men niet voldoen aan zijn (contractuele) verplichtingen door een voorval dat zich buiten zijn schuld en-of risico voordoet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Overmacht

Men kan niet voldoen aan zijn (contractuele) verplichtingen door een voorval dat zich buiten zijn schuld en-of risico voordoet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Overmacht

de drang waardoor de dader niet anders kon handelen dan hij deed
Gevonden op http://educatie-en-school.infonu.nl/samenvattingen/1736-begrippen-recht-voo

Overmacht

Overmacht in de zin van noodtoestand. Een opticien verkocht na sluitingstijd een nieuwe bril aan iemand die zonder bril bijna niets kon zien. De opticien werd vervolgd vanwege overtreding van de plaatselijke verordening over de winkelsluiting. Dit is een klassiek voorbeeld van overmacht. Daarbij moet iemand namelijk kiezen tussen een wettelijke pli...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10586

Overmacht

Dit is een wettelijke rechtvaardigingsgrond. Er is sprake van overmacht als het onrechtmatig gedrag of de toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) is ontstaan door een van buiten komende oorzaak die niet kan worden toegerekend of waarmee de pleger van de onrechtmatige daad geen rekening kon houden of behoefde te houden. Of als men heeft gehandeld o...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

overmacht

dwingende omstandigheden die je niet kunt voorzien vb: we moesten ons geld wel afgeven, het was overmacht
grotere kracht vb: de wielrenner won met grote overmacht
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=overmacht

Overmacht

1. (c) Hiervan is sprake in geval van een vreemde oorzaak, die de schuldenaar niet kan worden toegerekend en die niet te voorzien was. Overmacht rechtvaardigt het niet-presteren en bevrijdt van de verplichting tot vergoeding van kosten en schade. 2. (s) Strafuitsluitingsgrond. Iedere dwang of drang waaraan men redelijkerwijs geen weerstand kan bied...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Overmacht

Men kan niet voldoen aan zijn (contractuele) verplichtingen door een voorval dat zich buiten zijn schuld en-of risico voordoet.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/O

Overmacht

Overmacht is een juridisch begrip dat een niet-toerekenbare onmogelijkheid aanduidt om een verplichting na te komen, waardoor de rechtspersoon in kwestie van deze verplichting bevrijd wordt. == Nederland == In artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek wordt overmacht als volgt gedefinieerd: Wat onder het begrip overmacht valt hangt af van de omstand...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Overmacht

Overmacht

Bij overmacht kan men niet voldoen aan zijn (contractuele) verplichtingen door een voorval dat zich buiten zijn schuld en-of risico voordoet.
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Overmacht

Overmacht

Er is sprake van overmacht wanneer een persoon een strafbaar feit pleegt dat valt te rechtvaardigen onder de omstandigheden waaronder het gebeurde. Overmacht staat geregeld in artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht: ‘‘niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen.’’ De uitleg die in het Wetboek van Str...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Overmacht

OVERMACHT

1) Force majeur 2) Force majeure 3) Grote meerderheid 4) Groter aantal 5) Heirkracht 6) Meerdere macht 7) Meerderheid 8) Overhand 9) Overtal 10) Overwicht 11) Prepotentie 12) Superioriteit 13) Vis major
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OVERMACHT/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.