Zoek op

participatiegraad

groei en conjunctuur: De beroepsbevolking als percentage van de totale bevolking. Tot de beroepsbevolking rekent het CBS ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=participatiegraad

participatiegraad

De beroepsbevolking in procenten van de betreffende bevolking, meestal de bevolking van 15 tot en met 64 jaar (ook ‘potentiële beroepsbevolking’ genoemd). De participatiegraad kan ook verbijzonderd worden naar bijv. geslacht en leeftijd.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/participatiegraad

Participatiegraad

De participatiegraad of het deelnemingspercentage is het aantal mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft, of een baan zoekt, uitgedrukt in procenten van het totaal aantal mensen tussen de 15 en 67 jaar. Wanneer er over participatiegraad wordt gesproken, wordt in de meeste gevallen de bruto participatiegraad bedoeld.
Gevonden op https://www.finler.nl/participatiegraad/

participatiegraad

de mate waarin de bevolking op actieve leeftijd (tussen 15 en 64 jaar) ook effectief aanwezig is op de arbeidsmarkt; kan ook berekend worden voor specifieke groepen, zoals bijvoorbeeld vrouwen, of vijftigplussers
Gevonden op

Participatiegraad

De omvang van de beroepsbevolking uitgedrukt in procenten van de potentiële beroepsbevolking.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

Participatiegraad

De omvang van de beroepsbevolking uitgedrukt in procenten van de beroepsgeschikte bevolking.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/participatiegraad

participatiegraad

is de omvang van beroepsbevolking uitgedrukt in procenten van de beroepsgeschikte bevolking.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip03.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.