Zoek op

paternalisme

rechtsgeschiedenis: staatskundige stroming uit de 19de eeuw waarbij de overheid als een (strenge) vader het - in haar visie ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=paternalisme

paternalisme

algemeen overheid: De overheid doorkruist de voorkeuren van individuen/bedrijven, omdat zij worden geacht onvoldoende oog ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=paternalisme

paternalisme

rechtsgeschiedenis: staatkundige stroming uit de 19de eeuw waarbij de overheid als een (strenge) vader het - in zijn visie ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/paternalisme

paternalisme

•zich te pas en vooral te onpas als een zorgzame vader gedragen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/paternalisme

paternalisme

het paternalisme zelfst.naamw.Uitspraak:   [patərna'lɪsmə] neiging om alles van bovenaf - als een autoritaire vader - te regelen en te beslissen Voorbeeld:   `Ik kon niet tegen dat paternalisme in het bedrijf, zelfs als middenkader had je in feite niks in te brenge...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/paternalisme

Paternalisme

[personeelsbeleid] - Paternalisme (Van Dale: bevoogding-vaderlijk optreden) is een stroming binnen het personeelsbeleid. Met paternalisme wordt bedoeld dat de werkgever een bevoogdende houding inneemt ten opzichte van zijn werknemers; de werkgever bepaalt wat zijn werknemers nodig hebben en wat goed voor hen is. De zorg van...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Paternalisme_(personeelsbeleid)

Paternalisme

Paternalisme verwijst naar een houding of beleid vergelijkbaar met het hiërarchische familiepatroon waarbij de vader (pater in het Latijn) aan het hoofd van de familie staat en de vader beslissingen maakt voor de andere familieleden (vrouw en kinderen), ook als die beslissing niet in overeenstemming is met wat zij wensen. Paternalisme is het optr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Paternalisme

Paternalisme

[Literatuur] Het streven van de missie in de 19de eeuw en in de eerste helft van de 20ste eeuw om het totale sociaal-culturele en literaire leven van de katholieken te beheersen door het publiceren, distribueren en beoordelen van poëzie, proza en toneel.
Gevonden op https://quizlet.com/4411020/literair-historische-begrippen-deel-2-bladzijde

PATERNALISME

1) Bevoogding 2) Vaderlijk optreden
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PATERNALISME/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.