Zoek op

Patrimoniaal

Let op: Spelling van 1858 tot het vaderlijk erfdeel behoorende, van de ouders herkomstig; aangestamd. Patrimoniüm, vaderlijk erfdeel, geërfd vermogen; patrimoniüm Petri, de Kerkelijke Staat, het pauselijk gebied in Italië (het voorgewende erfdeel van Petrus)
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

patrimoniaal

tot het vaderlijk erfdeel behorend, van de ouders geërfd of meegekregen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439
Geen exacte overeenkomst gevonden.