Zoek op

persleiding

persleiding zelfst.naamw. [techniek] buis of slang waardoor een vloeistof of een gas onder druk geperst wordt Bron: Wikiwoordenboek - persleiding. SpellingCorrect gespeld: 'persleiding' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaa...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/persleiding

Persleiding

Een persleiding is de leiding die wordt aangesloten op de perszijde van de pomp. De diameter van de persleiding wordt bepaald door het debiet. De snelheid is van cruciaal belang. Bij vuilwaterpompen dient de snelheid voldoende groot te zijn om een zelfreinigend effect te hebben. Bij verwarmingstoepassingen daarentegen mag de leidingdiameter niet t...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Persleiding

persleiding

1> leiding waardoor de vloeistof, na het passeren van de pomp vloeit. 2> leiding waardoor vloeistof onder druk getransporteerd wordt. Persleidingen voor transport over grote afstand treft men onderander aan bij zandzuigers. Deze leidingen bestaan, voor zover ze over het water liggen, uit stalen buizen van ca. 7,5m die door middel van rubberen tusse...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=p

persleiding

Def.: leiding waar onder druk afvalwater doorheen gepompt wordt. Toelichting: Deze leidingen hebben een diameter van ongeveer anderhalve meter. Afvalwater komt terecht in het gemeentelijk riool, waarna het bij een rioolgemaal van Delfland uitkomt. Dit rioolgemaal perst het afvalwater door een persleiding naar de rioolwaterzuiveringsin...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Persleiding

Leiding waarin rioolwater onder druk wordt getransporteerd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924
Geen exacte overeenkomst gevonden.