Zoek op

personificatie

de personificatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [pɛrsonifi'ka(t)si] Verbuigingen:   personificatie|s (meerv.) 1) iets abstracts dat wordt voorgesteld als een persoon Voorbeeld:   `Anne Frank is de personificatie geworden van de Jodenvervolging in d...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/personificatie

PERSONIFICATIE

1) Belichaming 2) In een gestalte belichaamd 3) Persoonsverbeelding 4) Persoonverbeelding 5) Verpersoonlijking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PERSONIFICATIE/1

Personificatie

Een personificatie is een vorm van beeldspraak waarbij levenloze zaken, niet-menselijke levensvormen of abstracte begrippen menselijke eigenschappen krijgen toegeschreven of waarbij ze als een (levend) persoon worden opgevoerd. De volgende zinnen bevatten elk een personificatie: Literaire werken waarin een personificatie consequent wordt volgehoud...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Personificatie

Personificatie

[beeldende kunst] - Een personificatie in de beeldende kunst is het weergeven van een abstract begrip in een menselijke of antropomorfe gedaante. De personificatie is meestal een vrouw omdat de Latijnse namen voor de abstracte begrippen vaak vrouwelijk zijn. De personificatie heeft bijna altijd een of meerdere attributen bi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Personificatie_(beeldende_kunst)

personificatie

de voorstelling van een zaak als persoon
Jaar van herkomst: 1872 (GVD )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

personificatie

vorm van beeldspraak, waarbij een niet-menselijk object menselijke eigenschappen krijgt toegedicht.
Achter de wuivende duinenlijn
Stoeien de wind en de wilde zee.
(P.C. Boutens)
begrippen kleden zich uit en aan
zinsdelen liggen in scheiding
(Jan G. Elburg)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

personificatie

beeldpraak die berust op het als mens voorstellen van abstracties of voorwerpen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Personificatie

Dieren en levenloze dingen die een persoon moeten voorstellen. Eigenschappen toegeëigend aan dingen-dieren. Bv een sprekende koffiepot.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10634

Personificatie

persoonsverbeelding, levenloze dingen en begrippen als een persoon voorstellen op grond van een overeenkomst.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

Personificatie

persoonsverbeelding, levenloze dingen en begrippen als een persoon voorstellen op grond van een overeenkomst.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10817

personificatie

voorstelling van een zaak of een begrip als een persoon
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

personificatie

de voorstelling van een zaak als persoon (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/personificatie

Personificatie

De voorstelling van een zaak of een begrip als een persoon. Bijvoorbeeld: 'de vrede komt tot u'. Mooi voorbeeld:(Boutens) Achter de wuivende duinenlijn Stoeien de wind en de wilde zee Laatste voorbeeld: (Aafjes) Een schot verschuift de stilte.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/92_Personificatie.html

Personificatie

Lat. persona, persoon, en facere, maken; de afbeelding van concrete, maar levenloze en onpersoonlijke zaken of begrippen, zoals deugden, in de vorm van personen, met bijbehorende attributen; een vorm van de allegorie.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Personificatie

metafoor waarbij apparaten als levende wezens voorgesteld worden.
Gevonden op http://www.tussentaalenbeeld.nl/A38.htm

Personificatie

Verpersoonlijking; voorstelling van een dier, zaak of begrip als persoon. Voorbeeld: ¡§De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen¡¨ (Jesaja 55:12).
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

Personificatie

[Literatuur] Iets abstracts of levenloos wordt voorgesteld als levend, met menselijke eigenschappen.
Gevonden op https://quizlet.com/22086035/begrippenlijst-literatuur-flash-cards/

personificatie

[Nederlands] een vorm van beeldspraak waarbij levenloze dingen als menselijke wezens worden gezien
Gevonden op https://quizlet.com/86107140/nederlands-flash-cards/

personificatie

vorm van beeldspraak, waarbij een niet-menselijk object menselijke eigenschappen krijgt toegedicht.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.