Zoek op

Plankton

Verzamelnaam voor alle passief zwevende, veelal kleine plantaardige en dierlijke organismen in de zee. Zie ook `nekton` `neuston` en `pleuston`.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Plankton

Levende planten of dieren die niet of nauwelijks kunnen zwemmen en in het water zweven of drijven.
Gevonden op https://www.geokring.nl/informatie/geo-lexicon

Plankton

Zooplankton, kleine waterdiertjes, zoals watervlooien, muggenlarven en eenoogkreeftjes..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

plankton

Def.: verzamelnaam voor alle levende planten of dieren die in het water zweven of drijven en zich niet of nauwelijks zelfstandig kunnen voortbewegen Toelichting: Veruit de meeste soorten die tezamen het plankton vormen zijn te klein om met het blote oog te zien. Het belang van plankton is dat het in het water de basis vormt van het vo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Plankton

Het totaal aan plantaardige en dierlijke organismen, dat vrij zwevend in het open water leeft, geen of weinig eigen beweging bezit, dus niet tegen de stromingen in kan gaan. De organismen dienen als voedsel voor hogere dieren. Zie ook Fytoplankton en Zoöplankton.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

plankton

kleine tot zeer (microscopisch) kleine plantaardige of dierlijke organismen die rondzweven in de hele waterkolom, waar ze door de stroming van het water worden verplaatst en als voedsel dienen van vele, grotere organismen, zoals koraal, kwallen, vissen en walvissen
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/plankton

plankton

plankton:verzamelnaam voor in het water of in de lucht zwevende, kleine plantaardige en dierlijke organismen.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

plankton

In zee of zoetwater zwevende, meestal kleine planten en dieren met zwakke eigen bewegingsmogelijkheden, die passief met stromingen meegevoerd worden.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=5293

Plankton

-.-.-.-.-.-.-
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11121

plankton

plankton zelfst.naamw. biologie het geheel van kleine organismen dat in zee ronddrijft    Voorbeeld: `Het plankton bestaat uit een grote variëteit aan organismen. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'plankton' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/plankton

plankton

het geheel van drijvende of zwevende planten en diertjes in water.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11177

Plankton

Plankton is een verzamelnaam voor organismen die voornamelijk zwevend in het water leven, en zodoende voor hun (passieve) verplaatsing vooral afhankelijk zijn van de heersende stromingen, dit in tegenstelling tot nekton dat zichzelf actief kan verplaatsen, onafhankelijk van de stromingen. Een aantal planktonsoorten kan zich wel actief verticaal in...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Plankton

plankton

zwevende organismen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/plankton

plankton

zwevende organismen
Jaar van herkomst: 1910 (KWT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

PLANKTON

1) Dier 2) Drijvende organismen 3) Drijvende organismen in zeewater 4) In het water zwevende anorganische stoffen 5) In het water zwevende organismen 6) In water drijvende organismen 7) In water levende organismen 8) In zeewater levende kleine organismen 9) Kleine zeeorganismen 10) Onderzee levende organismen 11) Onderzees leven 12) Plant 13) Visvo...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PLANKTON/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.