Zoek op

Polycultuur

Het verbouwen van meerdere gewassen op een bedrijf. Hierdoor is het risico van misoogsten en plotselinge daling van de prijzen op de wereldmarkt te spreiden over de verschillende producten. Tegenovergestelde : monocultuur.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

polycultuur

Polycultuur is het op één akker door elkaar verbouwen van verschillende gewassen. Bijvoorbeeld in de tuinbouw. In Italië gebeurt dat door tussen bijvoorbeeld olijfbomen andere gewassen te verbouwen. Men noemt dat in Italië ook wel `colture promiscue`, gemengd verbouwen. Zie ook: colture promiscue.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_italie.htm

polycultuur

verbouw van meer dan één gewas op de grond van een landbouwbedrijf
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142
Geen exacte overeenkomst gevonden.