positieve discriminatie

[mensenrechten] het in een bevoorrechte positie beogen te plaatsen van bepaalde (minderheids)groepen teneinde feitelijke ongelijkheden tussen groepen …
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekpla.html#17247

positieve discriminatie

Op een speciale groep gerichte maatregelen met het doel discriminatie uit te bannen en te voorkomen of de nadelen die uit bestaande attitudes, gedragingen en structuren voortvloeien, te ondervangen (ook wel positieve discriminatie genoemd)
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/positieve discriminatie

positieve discriminatie

geheel van samenhangende maatregelen die ervoor moeten zorgen dat een achterstandspositie op de arbeidsmarkt van een bepaalde groep, zoals vrouwen, gehandicapten, mensen met een andere nationaliteit of huidskleur, wordt opgeheven
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/positieve discriminatie

Positieve discriminatie

Het scheppen van extra kansen voor achtergestelde groepen (vrouwen, etnische minderheden, gehandicapten) met het doel feitelijk bestaande ongelijkheden op te heffen. Vaak te vinden in regelingen over werving en selectie van personeel.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/

positieve discriminatie

Een groep mensen die achtergesteld is, krijgt extra aandacht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Positieve discriminatie

Positieve discriminatie is het opzettelijk bevoordelen van bepaalde bevolkingsgroepen wanneer er sprake is van gelijke geschiktheid. Bijvoorbeeld voor een vacature of een opleiding. Het doel is meestal om het aandeel van deze bevolkingsgroepen te verhogen, waardoor de ongelijkheid wordt verminderd. Positieve discriminatie richt zich meestal op het...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Positieve_discriminatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.