Zoek op

positieve discriminatie

mensenrechten: het in een bevoorrechte positie beogen te plaatsen van bepaalde (minderheids)groepen om feitelijke ongelijkheden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/positieve discriminatie

Positieve discriminatie

Het scheppen van extra kansen voor achtergestelde groepen (vrouwen, etnische minderheden, gehandicapten) met het doel feitelijk bestaande ongelijkheden op te heffen. Vaak te vinden in regelingen over werving en selectie van personeel.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/

positieve discriminatie

Een groep mensen die achtergesteld is, krijgt extra aandacht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Positieve discriminatie

Positieve discriminatie is het opzettelijk bevoordelen van bepaalde bevolkingsgroepen wanneer er sprake is van gelijke geschiktheid. Bijvoorbeeld voor een vacature of een opleiding. Het doel is meestal om het aandeel van deze bevolkingsgroepen te verhogen, waardoor de ongelijkheid wordt verminderd. Positieve discriminatie richt zich meestal op het...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Positieve_discriminatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.