Zoek op

positivisme

Wetenschapsopvatting waarin op grond van objectief vaststelbare gegevens getracht wordt tot uitspraken te komen over de wetmatigheden die de ons omringende verschijnselen beheersen. Het positivisme gaat uit van empirie, d.w.z. van de ervaringswerkelijkheid, en tracht op grond van ervaringsfeiten verklaringen te vinden en de samenhang vast te stelle...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Positivisme

Juridische methode waarbij men zich uitsluitend aan de wettekst houdt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Positivisme

[Literatuur] Filosofische stroming die alle kennis door middel van het menselijk verstand en de zintuiglijke waarneming wetmatig wilde beschrijven. In de literatuur vond deze stroming uitdrukking via het naturalisme en determinisme.
Gevonden op https://quizlet.com/4504791/literair-historische-begrippen-deel-2-bladzijde

Positivisme

(Let op: oude spelling) de richting der wijsbegeerte en wetenschap, die alleen van het positieve, d.1. het met de zinnen waarneembare uitgaat, haar onderzoek daartoe alleen bepaalt en van het transcendentale, metaphysische of bovenzinnelijke niets weten wil.
Gevonden op http://www.dbnl.org/arch/veen090occu01_01/pag/veen090occu01_01.txt

positivisme

Stroming binnen de filosofie die uitgaat van het 'positieve', dat wil zeggen van dat wat gegeven is, van het feitelijke. De filosofie en de wetenschap moeten hun onderzoek beperken tot dat positieve en zich niet verliezen in speurtochten naar het 'bovenzinnelijke', naar datgene wat achter de verschijnselen verborgen zou liggen, naar diepere oorzak...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=3869

Positivisme

Het positivisme is de opvatting dat alleen de empirische wetenschappen geldige kennis opleveren. Kennis kan dus enkel verworven worden door het correct toepassen van de wetenschappelijke methode en hierdoor wordt elke klassieke vorm van metafysica en andere kennisgronden verworpen: kennis is alleen mogelijk aangaande de wereld der verschijnselen. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Positivisme

positivisme

wijsgerige richting, stellige wijsbegeerte (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/positivisme

positivisme

wijsgerige richting, stellige wijsbegeerte
Jaar van herkomst: 1881 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

POSITIVISME

1) Optimisme 2) Wijsgerig stelsel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/POSITIVISME/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.