Zoek op

Prehistorie

Tijdvak van de geschiedenis waarover geen eigentijdse schriftelijke bronnen bestaan.
De prehistorie van een gebied begint met het eerste optreden van de mens en eindigt met de eerste schriftelijke bronnen. Beide tijdstippen kunnen per regio sterk uiteenlopen. De prehistorie van Zuid-Nederland begint rond 250.000 jaar geleden, in Drenthe gaat hi...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Prehistorie

Prehistorie

De geschiedenis van de mens vóór het bestaan van geschreven documenten. (In het Schelde-gebied tot de komst van de Romeinen).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

prehistorie

voorhistorische periode van het bestaan der mensheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

prehistorie

periode waaruit geen geschreven bronnen bekend zijn
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

prehistorie

tijd waaruit nog geen geschreven documenten bestaan vb: bij geschiedenis leer je over de prehistorie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=prehistorie

prehistorie

Def.: de geschiedenis van de mens vóór het bestaan van geschreven documenten. Toelichting: Meestal tot de komst van de Romeinen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Prehistorie

De termHet woord `prehistorie` betekent letterlijk `voorgeschiedenis`. De prehistorie behandelt dat deel van onze geschiedenis waarover geen geschreven bronnen zijn terug gevonden.Wanneer begon de prehistorie ?Dit is niet zo eenvoudig vast te stellen. Wetenschappers hebben uitgerekend dat de aarde o...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/18939209

Prehistorie

[Geschiedenis] letterlijk 'voor geschiedenis'. De periode waarin de mensen in een bepaald gebied geen schrift kennen en gebruiken.
Gevonden op https://quizlet.com/25295071/geschiedenis-flash-cards/

Prehistorie

de periode in het bestaan van de mens vóór het gebruik van het schrift. Begin en einde van de prehistorie verschillen per gebied. Men deelt de prehistorie in periodes in, die elk weer in subperiodes en culturen zijn onderverdeeld: het Paleolithicum of oude steentijd, het Mesolithicum of middensteentijd, het Neolithicum, of nieuwe steentijd, de k...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

prehistorie

Periode van de menselijke ontwikkeling vóór het schrift. De prehistorie begint met de eerste mensen, dat wil ook zeggen met de oudste werktuigen. Het einde valt, mondiaal gezien, bij het eerste schrift in Soemerië en Egypte. In Nederland laat men de prehistorie eindigen bij de komst van de Romeinen rond het begin van onze jaarte...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=7067

Prehistorie

Prehistorie, voorgeschiedenis of oertijd is een periode in de menselijke geschiedenis. Over de precieze afbakening en het definiëren van deze periode bestaat behoorlijk wat discussie. In ruimere zin wordt de term gebruikt voor de geschiedenis die héél erg lang geleden is, alhoewel dat een vaag begrip is. In principe kan dan met de term de gehel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Prehistorie

prehistorie

de prehistorie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['prehɪstori] geschiedenis van tijd voordat mensen dingen opschreven die bewaard zijn gebleven Synoniem:   oertijd © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'prehistorie' komt voor in de Woordenlijs...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/prehistorie

PREHISTORIE

1) Daterend uit de voorgeschiedenis 2) De vroegste geschiedenis 3) Een tijdperk 4) Oergeschiedenis 5) Oerstadium 6) Oertijd 7) Periode voor het ontstaan van het schrift 8) Tijdperk 9) Voorgeschiedenis 10) Voorhistorie 11) Voortijd
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PREHISTORIE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.