Zoek op

premievrije waarde

verzekeringsrecht: bij levensverzekeringen: de (verlaagde) waarde van de verzekering na een aantal jaren premie betalen, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/premievrije waarde

Premievrije waarde

Term in gebruik bij levensverzekeringen. Men verstaat daaronder de waarde van een verzekering bij premievrijmaking, d.w.z. wanneer de verzekeringnemer op een moment waarop nog niet alle premies zijn betaald, de verdere premiebetaling wil stoppen met handhaving van de verzekering. De grootte van de dan verzekerde som wordt veelal gebaseerd op de afk...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Premievrije waarde

Wanneer een levensverzekering premievrij wordt gemaakt dan blijft de verzekering voor lagere verzekerde bedragen bestaan en er wordt geen premie meer betaald. De opgebouwde waarde dient als koopsom voor een aangepaste of nieuwe verzekering. Dit kan alleen bij verzekeringen die een afkoopwaarde hebben en zeker tot uitkering komen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.