Zoek op

premievrije waarde

[verzekeringsrecht] bij levensverzekeringen: de (verlaagde) waarde van de verzekering na een aantal jaren premie betalen, als de verzekerde geen premi…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=premievrije waarde

Premievrije waarde

Term in gebruik bij levensverzekeringen. Men verstaat daaronder de waarde van een verzekering bij premievrijmaking, d.w.z. wanneer de verzekeringnemer op een moment waarop nog niet alle premies zijn betaald, de verdere premiebetaling wil stoppen met handhaving van de verzekering. De grootte van de dan verzekerde som wordt veelal gebaseerd op de afk...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752
Geen exacte overeenkomst gevonden.