Zoek op

primaire markt

Op de primaire markt worden nieuwe effecten aangeboden aan beleggers.
Bedrijven en overheden die geld nodig hebben voor de financiering van de bedrijfsvoering bieden op de primaire markt effecten aan. De primaire markt is onder te verdelen in twee delen, namelijk het niet-beursgenoteerde gedeelte `over the counter markt` en beursgenoteerde gedee...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10156

Primaire markt

De beurs heeft twee verschillende markten: de primaire en de secundaire markt.Op de primaire markt worden nieuwe effecten uitgegeven bij een beursintroductie of een kapitaalverhoging.Op de secondaire markt worden de door de ondernemingen gecreëerde aandelen opnieuw door de aandeelhouders verkocht. Het is een soort tweedehandsmarkt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Primaire markt

Is voor obligaties de handel die plaats vindt in de periode tussen de aankondiging van de nieuwe emissie en de datum waarop die moet betaald worden. Na die datum spreekt men van secundaire markt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Primaire markt

Is voor obligaties de handel die plaats vindt in de periode tussen de aankondiging van de nieuwe emissie en de datum waarop die moet betaald worden. Na die datum spreekt men van secundaire markt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Primaire markt

Markt waarop de nieuwe waarden (bv. aandelen, obligaties) worden uitgegeven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Primaire markt

Markt voor de uitgifte van effecten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10351

Primaire markt

Emissiemarkt waar sprake is van aandelen of obligaties die voor het eerst worden uitgegeven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Primaire markt

Emissiemarkt waar sprake is van aandelen of obligaties die voor het eerst worden uitgegeven. In de secundaire markt worden extra aandelen of obligaties uitgegeven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Primaire markt

Hieronder vallen de emissies van nieuw uitgegeven effecten. Op de primaire markt worden nieuwe effecten aangeboden aan beleggers.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/primaire-markt

Primaire markt

De primaire markt is het deel van de kapitaalmarkt dat de uitgave van nieuwe effecten beheert. Bedrijven, overheden of instellingen uit de publieke sector kunnen financiering verkrijgen door de verkoop van nieuwe aandelen of obligaties. Dit wordt gewoonlijk gedaan door een bankconsortium, de uitgiftebegeleidende bank. De verkoop van nieuwe effecte...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Primaire_markt

Primaire markt

De primaire markt is een emissiemarkt van aandelen of obligaties die voor het eerst worden uitgegeven. Op de secundaire markt worden extra aandelen of obligaties uitgegeven.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Primaire_markt
Geen exacte overeenkomst gevonden.