Zoek op

proces

het proces zelfst.naamw.Uitspraak:   [proˈsɛs] Verbuigingen:   proces|sen (meerv.) 1) verloop van een geleidelijke verandering Voorbeelden:   `ontwikkelingsproces`, `genezingsproces`, `leerproces` 2) rechtszaak juridisch Voorbeeld:&n...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/proces

PROCES

1) Bekeuren 2) Beloop 3) Geding 4) Gerechtszaak 5) Handeling 6) Lis 7) Ontwikkeling 8) Ontwikkelingsgang 9) Pleidooi 10) Pleit 11) Pleitzaak 12) Procedure 13) Recht 14) Rechtsgeding 15) Rechtshandel 16) Rechtskundige term 17) Rechtspleging 18) Rechtsstrijd 19) Rechtsterm 20) Rechtszaak 21) Rechtszitting 22) Rechtzaak 23) Strafzaak 24) Twistgeding 2...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROCES/1

proces

Een gestructureerd geheel van activiteiten dat is ontworpen om een bepaalde doelstelling te realiseren. Een proces gebruikt vooraf bepaalde invoer en zet deze om in vooraf bepaalde uitvoer. Een proces kan alle rollen, verantwoordelijkheden, instrumenten en managementcontroles bevatten die nodig zijn voor de betrouwbare levering van de uitvoer. Een ...
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Proces

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-sen), rechtsgeding; (in de geneeskunde.) voortgang eener ziekte.
~ -VERBAAL, o. (...sen-verbaal), ambtelijk verslag -, acte van feiten en handelingen; een - opmaken; - maken tegen [iemand] , die zich aan eene overtreding van wetten heeft schuldig gemaakt en betrapt wordt.
~SIE, v. (...ën), [bij ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

proces

rechtsgeding - Jaar van herkomst: 1295 (CG I )
verloop van een zaak - Jaar van herkomst: 1265-1270 (CG Lut.K )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

proces

het verloop, bijvoorbeeld van een ziekte of ontsteking
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Proces

De fase tussen het initiëren en het afronden van een ontwikkeling, zoals een werk-, productie-, veranderings- of groeiproces. Een proces is voortschrijdend, het einde is veelal kunstmatig. Niet te verwarren met procedure (werkinstructie op basis van taak) en protocol (`draaiboek` gebaseerd op professionele normen).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10183

Proces

Een set van samenhangende activiteiten om input (bv. planningen, veiligheidsrapporten, adviezen) om te zetten in output (bv. inspecties, onderzoeksrapporten, handhavingsmaatregelen). Een proces wordt gestart door een duidelijke trigger en eindigt met een duidelijk resultaat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10186

proces

De manier waarop zich iets ontwikkelt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

proces

Een proces begint vaak met een dagvaarding, daarna kunnen beide partijen een pleidooi houden. Vervolgens wijst de rechter vonnis.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Proces

De virtuele adresruimte en de stuurgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een programma.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10860

proces

Def.: een activiteit, dan wel een geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten, uitgevoerd door een of meer onderdelen van de zuiveringsinfrastructuur-het kunstwerk. Toelichting: Van toepassing op b.v. zuiveringen, gemalen en slibbehandeling. Processen worden niet uitputtend beschreven in termen van gegevenselementen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Proces

Een uitsteeksel van de hoofdstructuur
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/25756144

Proces

Een proces kan verwijzen naar een periode waarin iets zich ontwikkelt. Daarnaast is proces ook een ander woord voor rechtszaak. Een proces kan zich voordoen op allerlei gebieden. Natuurlijke processen gaan over ontwikkelingen die in de natuur optreden en een bedrijfsproces laat zien op wat voor manier een bedrijf gestructureerd is. Een rechtszaak w...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Proces

proces

rechtsgeding; verloop, werkwijze (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/proces

proces

bijeenkomst voor onderzoek naar iemands schuld vb: in dit proces heeft de rechter hem schuldig bevonden
hem een proces aandoen [hem voor de rechtbank ergens van beschuldigen]
een proces aanspannen [een proces beginnen]
een proces winnen [de rechter is het met je eens]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=proces

Proces

een instantie van een programma. Als je een programma 3x tegelijk opstart zijn er 3 processen van dat programma bezig
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Proces

(in het kader van procesbegeleiding) Een `proces` is het geheel van een gestroomlijnd aantal opeenvolgende, waardetoevoegende activiteiten, met een welomschreven resultaat. Een proces verloopt meestal over lange(re) termijn en kan dikwijls als `koerszoekend` worden omschreven. Het integratieproces van de politiediensten was hiervan een voorb...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Proces

(in het kader van procesmanagement) Processen bestaan uit een opeenvolgende reeks van waardetoevoegende activiteiten met een input en een output ten voordele van specifieke groepen dienstenafnemers/klanten. Ze zijn niet te verwarren met functies. In de meeste gevallen lopen processen dwars doorheen meerdere functies. We spreken ook over `wer...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Proces

Een proces bestaat uit een aaneenschakeling van stappen waarbij activiteiten worden uitgevoerd die bijdragen tot het realiseren van een product of een vastgelegd eindresultaat. Bij elke stap kunnen mensen, materialen, uitrustingsgoederen of andere middelen worden ingezet. Bij elk proces horen meetbare inputs en outputs en kunnen parameters worden g...
Gevonden op http://www.wvg.vlaanderen.be/juriwel/nieuws/vr/pdf/glossarium.pdf

Proces

Een proces is een geordende reeks van processtappen die wordt uitgevoerd om een dienst of service te leveren.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Proces

Een proces is een verzameling van activiteiten met een gemeenschappelijke bedoeling
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Proces

[Geschiedenis] Rechtszaak; verloop
Gevonden op https://quizlet.com/127436425/geschiedenis-flash-cards/

Proces

De interactie tussen zorgverleners en patiënten, een opeenvolging van handelingen of gebeurtenissen in de tijd.
Gevonden op www.igz.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.