procesevaluatie

evaluatie gericht op het vaststellen van de onderwijsresultaten teneinde de effectiviteit van het onderwijs-leerproces te verbeteren
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/procesevaluatie

procesevaluatie

verzamelen van gegevens over het verloop van het project, het programma of de activiteit
Gevonden op http://www2.bsl.nl/zorgcontext/

procesevaluatie

handelingen zelf intentioneel en systematisch onderzoeken, zowel in de voorbereidende fase als in de fase van praktische uitvoering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10967

Procesevaluatie

Verzamelen en interpreteren van informatie teneinde de waarde van een proces te bepalen.
Gevonden op http://glossarium.regieraad.nl/Procesevaluatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.