Zoek op

proeftijd

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling: aanvangsperiode van maximaal twee maanden waarbinnen werknemer en werkgever ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=proeftijd

proeftijd

arbeidsrecht: tijdvak gedurende hetwelk kan beoordeeld worden of bepaalde rechtsbetrekkingen na verloop van dat tijdvak ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=proeftijd

proeftijd

strafrecht: door de rechter vastgestelde tijd, na een voorwaardelijke veroordeling, waarin verdachte zich dient te onthouden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=proeftijd

proeftijd

arbeidsrecht: aanvangsperiode van maximaal twee maanden waarbinnen werknemer en werkgever het dienstverband kunnen toetsen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/proeftijd

proeftijd

strafrecht: door de rechter vastgestelde tijd, na een voorwaardelijke veroordeling, waarin verdachte zich dient te onthouden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/proeftijd

proeftijd

de proeftijd zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈpruftɛit] periode waarin wordt beoordeeld of iets doorgaat Voorbeeld:   `een vaste baan met een proeftijd van een maand` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'proeftijd' komt voor in de Woorden...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/proeftijd

Proeftijd

[arbeidsovereenkomst] - == Duur van de proeftijd == De proeftijd moet ondubbelzinnig voor de aanvang overeengekomen worden. In de praktijk komt dit erop neer dat de proeftijd altijd schriftelijk overeengekomen moet worden (in de arbeidsovereenkomst). De proeftijd mag bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd maximaal...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Proeftijd_(arbeidsovereenkomst)

Proeftijd

[hoorspel] - Proeftijd is een hoorspel van Rainer Puchert. Probezeit werd op 28 oktober 1979 door de Süddeutscher Rundfunk uitgezonden. Otto Dijk vertaalde het en de NCRV zond het uit op woensdag 1 september 1982. De regisseur was Ab van Eyk. Het hoorspel duurde 53 minuten. == Rolbezetting == == Inhoud == Een tuinman lijkt...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Proeftijd_(hoorspel)

Proeftijd

[strafrecht] - Binnen het strafrecht wordt met proeftijd de periode aangegeven waarin een door de rechter opgelegde voorwaardelijke straf ten uitvoer wordt gelegd als de veroordeelde opnieuw in de fout gaat, of zich niet aan door de rechter bepaalde voorwaarden houdt. Als de veroordeelde zich binnen die periode dus correct ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Proeftijd_(strafrecht)

Proeftijd

Tijd dat een straf niet hoeft te worden ondergaan. De rechter kan iemand tot een voorwaardelijke straf veroordelen. De straf wordt dan niet uitgevoerd mits de verdachte zich gedurende een bepaalde periode, de proeftijd, aan een aantal afspraken houdt en niet opnieuw de fout in gaat. Deze voorwaarden zijn door de rechter in zijn vonnis opgelegd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

proeftijd

Een werknemer begint een nieuwe baan met een proeftijd. In die proeftijd kan de werkgever beoordelen of de werknemer geschikt is voor het werk. De werknemer kan in de proeftijd ontdekken of het werk hem bevalt. De proeftijd bestaat uit een periode van maximaal twee maanden waarin zowel de werkgever als de medewerker het contract nog kunnen opzeggen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Proeftijd

. 1. (a) Een door de wet erkende periode bij de aanvang van een dienstbetrekking gedurende welke men een dienstbetrekking zonder opzegging kan be?indigen. 2. (s) Een door de rechter bepaalde periode gedurende welke een veroordeelde zich niet opnieuw schuldig mag maken aan een strafbaar feit, op straffe van tenuitvoerlegging van de opgelegde voorwaa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

proeftijd

Zowel bij een overeenkomst voor bepaalde als voor onbepaalde tijd geldt dat de proeftijd schriftelijk moet worden vastgelegd. Hij mag maximaal twee maanden duren. Wordt een langere proeftijd afgesproken, dan geldt er volgens de wet helemaal geen proeftijd. De proeftijd kan niet worden verlengd. Bovendien moet hij voor beide partijen evenlang zijn. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Proeftijd

Een werkgever kan na het aannemen van een sollicitant een proeftijd hanteren, een periode waarin wordt beoordeeld of de sollicitant van het gewenste niveau is. Indien een bedrijf besluit een sollicitant aan te nemen, komt er in beginsel een arbeidsovereenkomst tot stand ingevolge artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. In beginsel staat het beide...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Proeftijd

proeftijd

werkperiode waarin wordt nagegaan of je geschikt bent voor de baan vb: mijnheer Zandstra heeft in zijn nieuwe baan een proeftijd van 2 maanden
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=proeftijd

Proeftijd

In een arbeidscontract (zowel vast als tijdelijk) kunnen werkgever en werknemer in sommige gevallen een proeftijd afspreken. Dat is een soort kennismakingsperiode. De proeftijd moet schriftelijk worden vastgelegd en moet voor werkgever en werknemer even lang zijn. Bij een tijdelijk contract van maximaal 6 maanden mag geen proeftijd afgesproken word...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Proeftijd

Een korte periode van maximaal twee maanden. De duur is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. In deze periode mogen de werkgever en de werknemer op elk moment de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder in achtneming van de opzegtermijn of de opzegverboden. Wel is de partij die tot beëindiging overgaat verplicht om de reden schriftelij...
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.