Zoek op

profaan

profaan bijv.naamw.Uitspraak:   [pro'fan] de wereld betreffend en niet het geestelijk of kerkelijk leven Voorbeeld:   `Het klooster bezit ook een collectie profane beelhouwwerken uit de renaissance.`Synoniem:   werelds © Kernerman Dictionaries. Spellin...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/profaan

PROFAAN

1) Aards 2) Blasfemisch 3) Goddeloos 4) Godslasterend 5) Godslasterlijk 6) Heidens 7) Heiligschennend 8) Met het heilige spottend 9) Niet kerkelijk 10) Niet-kerkelijk 11) Oneerbiedig 12) Ongewijd 13) Onheilig 14) Oningewijd 15) Ontheiligend 16) Seculair 17) Wereldlijk 18) Werelds 19) Werelds, niet kerkelijk
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROFAAN/1

Profaan

Profaan is een term die wereldlijk betekent in de tegengestelde betekenis van geestelijk of sacraal, zoals in de christelijke terminologie gebruikelijk is (zie Wereld (christendom)). De tegenstelling komt tot uiting in de uitspraak in Johannes 17, vers 16: "Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor" (Nieuwe Bijbelvertaling). .....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Profaan

Profaan

Niet religieus.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

Profaan

Let op: Spelling van 1858 oningewijd, ontwijd; wereldlijk, goddeloos, roekeloos; onheilig, met de godsdienst spottend; profane geschiedenis, de algemeene of ongewijde (niet bijbelsche of kerkelijke) geschiedenis. Profanatie, ontheiliging, ontwijding; ontëering, misbruik. Profaneren, ontheiligen, ontwij...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

profaan

werelds (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/profaan

Profaan

niet-religieus.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

profaan

niet kerkelijk vb: dat is een profaan gebruik Synoniem: wereldlijk Tegenstelling: spiritueel
waaruit gebrek aan eerbied voor het heilige blijkt vb: meneer Krul sloeg profane taal uit
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=profaan
Geen exacte overeenkomst gevonden.