Zoek op

Pseudo-koop

Pseudo-koop is een bijzondere opsporingsbevoegdheid waarbij opsporingsambtenaren op legale wijze meespelen bij het plegen van een strafbaar feit. Wanneer een persoon een strafbaar feit pleegt, kan hij ingevolge artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering worden aangemerkt als verdachte. De officier van justitie heeft in een dergelijk geval de bev...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Pseudo-koop
Geen exacte overeenkomst gevonden.