Psychische overmacht

Schulduitsluitingsgrond. Bij psychische overmacht gaat het om een zo heftige, van buiten komende druk dat de dader daaraan redelijkerwijs geen weerstand kan bieden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10586

psychische overmacht

schulduitsluitingsgrond die inhoudt dat de dader van een strafbaar feit niet strafbaar is indien het feit gepleegd is onder de omstandigheden van een van buiten komende dwang waartegen weerstand weliswaar niet volkomen onmogelijk was doch redelijkerwijs niet kon worden gevergd Minder specifiek: schulduitsluitingsgronden Zie ook: overmacht als noodt
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/6473

psychische overmacht

(strafrecht) `geestelijke overmacht die kan leiden tot niet-strafbaarheid van de dader. Bijv. van een volwassene ten opzichte van zijn kind of een zwakbegaafd persoon;accute psychische drang waaraan de dader op dat moment geen weerstand kan bieden. `
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId
Geen exacte overeenkomst gevonden.