Zoek op

publiekrechtelijk

publiekrechtelijk bijv.naamw.Uitspraak:   [pyblik'rɛxtələk] wat behoort tot de rechtsregels waarin de verhouding tussen overheid en burger zijn vastgelegd Voorbeeld:   `Staatsrecht, strafrecht, bestuursrecht en fiscaal recht zijn de vier publiekrechtelijke pijlers....
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/publiekrechtelijk

Publiekrechtelijk

Bij het publiekrecht staat het algemeen belang centraal, waarbij de partijen bestaan uit overheid en burger, deze partijen niet als gelijken tegenover elkaar staan, en het initiatief tot handhaving van het recht uitgaat van de overheid. Hierbij kan worden gedacht aan bouwvergunningen, kapvergunningen of een bodemsanering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Publiekrechtelijk

Betreffende rechtshandelingen tussen overheidsorganen onderling
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.