Zoek op

Pyrrhus-overwinning

Spreekwoorden: (1914) Een Pyrrhus-overwinning,
d.w.z. een overwinning, die meer nadeel dan voordeel aan den overwinnaar bezorgt, die op groote verliezen te staan komt. Pyrrhus, koning van Epirus, behaalde in 279 v. Chr. bij Asculum eene overwinning op de Romeinen, waarbij hij zelf ontzettende verliezen leed. Vgl. Het Volk...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1976.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.