raamovereenkomst

Fr: convention-cadre / contrat-cadre [contractenrecht] hoofdovereenkomst, waarbij contractueel zijn vastgelegd in hoofdlijnen de rechten en verplichtin…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBepru.html#4534

raamovereenkomst

de raamovereenkomst zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['ramovərenkɔmst] Verbuigingen:   raamovereenkomst|en (meerv.) een afspraak op hoofdlijnen Voorbeeld:   `De sociale partners hebben een raamovereenkomst gesloten over ouderschapsverlof.` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/raamovereenkomst

raamovereenkomst

[overeenkomstenrecht] hoofdovereenkomst, waarbij in hoofdlijnen de rechten en verplichtingen van een opdracht en de hieruit voortvloeiende of voortbou…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekqui.html#17584

Raamovereenkomst

Zie: mantelovereenkomst.
Gevonden op http://www.terbergleasing.nl/wagenparkbeheerders/leasebegrippen.php

raamovereenkomst

een overeenkomst tussen een van de aanbestedende diensten als omschreven in artikel 2 en een of meer leveranciers of aannemers, die ten doel heeft de voorwaarden met name inzake prijs en, in voorkomend geval, hoeveelheid, van in de loop van een bepaalde periode te plaatsen opdrachten vast te stellen...
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/raamovereenkomst

raamovereenkomst

raamakkoord
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/raamovereenkomst

Raamovereenkomst

Een overeenkomst (contract) waarin de condities met betrekking tot levering en betaling zijn vastgelegd en waarvan meerdere business units gebruik kunnen maken.
Gevonden op http://www.inkoopvandaag.nl/inkoopwiki/122-raamovereenkomst

RAAMOVEREENKOMST

1) Intentieverklaring
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RAAMOVEREENKOMST/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.