Zoek op

ratio

latijn: zedelijke grond, beweegredenen, bijv. motief;strekking. Bijv. de ~ van de wet ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/ratio

ratio

de ratio zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['ra(t)sijo] 1) menselijk vermogen om te denken en begrijpen Voorbeeld:   `De mens onderscheidt zich van het dier door zijn ratio.`Antoniem:   gevoel Synoniemen:   verstand, rede 2) overweg...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ratio

RATIO

1) Begrip 2) Betekenis 3) Beweeggrond 4) Beweegreden 5) Beweegreden voor een handeling 6) Denkvermogen 7) Evenredige verhouding 8) Evenredigheid 9) Gelijke verdeling 10) Grond 11) Grondgedachte 12) Laatste middel 13) Menselijk vermogen 14) Oorzaak 15) Rede 16) Rede (lat.) 17) Rede (latijn) 18) Rede, verstand 19) Redelijk 20) Redelijkheid 21) Reden ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RATIO/1

ratio

• [wiskunde] een verband in de vorm van een breuk tussen getalsmatige grootheden. •een redenering, een onderliggende gedachte. •verhouding
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/ratio

Ratio

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. rede, oorzaak, grond; contra rationum, tegen de rede, strijdig met het gezond verstand.
~CINATIE, v. (...ën), verstandig nadenken; sluitrede.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

ratio

rede
Jaar van herkomst: 1665 (WNT uiteinde )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Ratio

Let op: Spelling van 1858 Lat., raison, Fr., reden, oorzaak, grond. Rationes decidendi, de redenen, waarom zoo en niet anders gesproken of geöordeeld wordt; ratio dubitandi, de reden, waarom men twijfelt; rationes dubitandi et decidendi, redenen van twijfel en beslissing; ratio legis, de reden, waarom ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Ratio

Ander woord voor verhoudingsgetal of kengetal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Ratio

Getalsverhouding die het maken van vergelijkingen eenvoudiger maakt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Ratio

In het geval van compressie de mate waarin een boven de treshold uitgekomen signaal wordt bewerkt, met 1:1 als onbewerkt en 8:1 als volledig afgekapt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11081

Ratio

- Aanduiding voor hoe sterk een compressor werkt. Een ratio van bijv. 3:1 betekent dat de output van een compressor met een dB toeneemt voor elke drie dB toename van het inputsignaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/33362375

Ratio

Ratio is de verhouding tussen twee getallen. Het berekenen van een ratio kan vergelijkingen eenvoudiger maken.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Ratio

ratio

rede, kwantitatieve verhouding; beweegreden (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ratio

ratio

vermogen om te denken en te begrijpen vb: we hebben de ratio nodig bij het nemen van dat besluit Synoniemen: verstand rede intellect
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ratio
Geen exacte overeenkomst gevonden.