Zoek op

recent

recent bijv.naamw.Uitspraak:   [rəˈsɛnt] kortgeleden of nieuw Voorbeeld:   `een recent nummer van een tijdschrift` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'recent' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellin...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/recent

Récent

Let op: Spelling van 1858 Fr., versch, nieuw, onlangs voorgevallen. Recentiore, Lat., op heeter daad
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

Recent

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] (-er, -st), nieuw, versch, pas gebeurd, onlangs.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

recent

niet lang geleden gemaakt of gebeurd vb: ik heb het gelezen in een recent artikel Synoniem: vers [2]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=recent

recent

•een korte tijd geleden gebeuren
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/recent

recent

[Nederlands] kort geleden
Gevonden op https://quizlet.com/108038428/nederlands-flash-cards/

recent

van kortgeleden (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/recent

recent

van kort geleden
Jaar van herkomst: 1831 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

RECENT

1) Actueel 2) De laatste tijd 3) Hedendaags 4) Huidig 5) Jong 6) Kort geleden 7) Kortelings 8) Kortgeleden 9) Laatst 10) Laatstleden 11) Net gebeurd 12) Niet lang geleden 13) Niet verjaard 14) Nieuw 15) Onlangs 16) Onlangs gebeurd 17) Pas 18) Pas gebeurd 19) Pas geleden 20) Pas verschenen 21) Pas voorgevallen 22) Pasgebeurd 23) Pasgeleden 24) Uit d...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECENT/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.