Zoek op

reces

het reces zelfst.naamw.Uitspraak:   [rəˈsɛs] Verbuigingen:   reces|sen (meerv.) vakantieperiode Voorbeeld:   `Het parlement is vanaf maandag met reces.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'reces' komt voor in de Woordenlijst Ne...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/reces

reces

[politiek] schuld uitgedrukt in procenten van het Bruto Binnenlands Product…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=reces

reces

Fr: les vacances parlementaires [politiek] zomervakantie tijdens dewelke het parlement en de rechtbanken geen zitting houden…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBepru.html#4546

reces

collectieve sector / economische orde en [politiek] schuld uitgedrukt in procenten van het Bruto Binnenlands Product…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcorec.html#3267

Reces

Vakantie van de gemeenteraad.
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Reces

Let op: Spelling van 1858 schriftelijk vergelijk; afscheid, wederkomst: op reces scheiden; ook achterstand, verzuimde betaling eener som, die men schuldig is, en deze som zelve. Recesseren, een eindvergelijk of verdrag maken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

Reces

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. schriftelijk vergelijk, overeenkomst; afscheid; afloop; eindgevolg; achterstand, onbetaalde schuld; verzuimde betaling; op - uiteengaan, tot nadere bijeenroeping gescheiden worden [inzonderheid] van eene wetgevende vergadering).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

reces

[Nederlands] pauze
Gevonden op https://quizlet.com/39489267/nederlands-flash-cards/

Reces

overeenkomst, schriftelijke vergelijk.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

reces

vakantie van de volksvertegenwoordigers
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

reces

vakantie van bestuurs- of rechtscollege (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/reces

reces

vakantie van bestuurscollege
Jaar van herkomst: 1632 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

RECES

1) Achterstallig geld 2) Achterstand 3) Afscheid 4) Betaalachterstand 5) Entreegelden 6) Geschreven verdrag 7) Het tijdelijk uiteengaan 8) Kabinetsvakantie 9) Korte vakantie 10) Onbetaalbare schuld 11) Parlementsvakantie 12) Parlemetsvakantie 13) Periode waarin een college niet vergadert 14) Parlementaire vakantie 15) Rustperiode 16) Rustpoos 17) R...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECES/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.