Zoek op

reces

collectieve sector / economische orde en politiek: schuld uitgedrukt in procenten van het Bruto Binnenlands Product. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=reces

reces

politiek: zomervakantie tijdens dewelke het parlement en de rechtbanken geen zitting houden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=reces

reces

politiek: schuld uitgedrukt in procenten van het Bruto Binnenlands Product. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/reces

reces

het reces zelfst.naamw.Uitspraak:   [rəˈsɛs] Verbuigingen:   reces|sen (meerv.) vakantieperiode Voorbeeld:   `Het parlement is vanaf maandag met reces.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'reces' komt voor in de Woordenlijst Ne...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/reces

RECES

1) Achterstallig geld 2) Achterstand 3) Afscheid 4) Betaalachterstand 5) Entreegelden 6) Geschreven verdrag 7) Het tijdelijk uiteengaan 8) Kabinetsvakantie 9) Korte vakantie 10) Onbetaalbare schuld 11) Parlementaire vakantie 12) Parlementsvakantie 13) Parlemetsvakantie 14) Periode waarin een college niet vergadert 15) Rustperiode 16) Rustpoos 17) R...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECES/1

Reces

overeenkomst, schriftelijke vergelijk.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

Reces

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. schriftelijk vergelijk, overeenkomst; afscheid; afloop; eindgevolg; achterstand, onbetaalde schuld; verzuimde betaling; op - uiteengaan, tot nadere bijeenroeping gescheiden worden [inzonderheid] van eene wetgevende vergadering).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

reces

vakantie van bestuurscollege
Jaar van herkomst: 1632 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Reces

Let op: Spelling van 1858 schriftelijk vergelijk; afscheid, wederkomst: op reces scheiden; ook achterstand, verzuimde betaling eener som, die men schuldig is, en deze som zelve. Recesseren, een eindvergelijk of verdrag maken
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

reces

vakantie van de volksvertegenwoordigers
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

reces

vakantie van bestuurs- of rechtscollege (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/reces

reces

[Nederlands] pauze
Gevonden op https://quizlet.com/39489267/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.