rechtseenheid

Eng: uniformity of law rechtswetenschap - uniforme uitkomsten voor dezelfde gevallen, primair betrekking hebbend op de eenheid van gronden. Zij vindt h...
Gevonden op http://www.vaneeckhoutteadvocaten.nl/woordenboekrec.html#17702
Geen exacte overeenkomst gevonden.