Zoek op

rechtseenheid

Eng: uniformity of law [rechtswetenschap] uniforme uitkomsten voor dezelfde gevallen, primair betrekking hebbend op de eenheid van gronden. Zij vindt h…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekrec.html#17702
Geen exacte overeenkomst gevonden.