Rechtshandeling

Handeling met beoogd rechtsgevolg. ~ Zie ook: Feitelijke handeling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

rechtshandeling

handeling met beoogd rechtsgevolg
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/rechtshandeling

Rechtshandeling

Handeling verricht met de bedoeling bepaalde rechtsgevolgen in het leven te roepen, bijvoorbeeld koop, waarbij het rechtsgevolg is dat een zaak van eigenaar wisselt, dat de ene partij iets moet leveren en de andere partij daar iets voor moet betalen.
Gevonden op http://bellevueholidayrentals.com/juridisch/

rechtshandeling

(juridical act) (vermogensrecht) verklaring van een bevoegd en bekwaam persoon dat een bepaald rechtsgevolg heeft. Bijv. plaatsing van een handtekening onder een overeenkomst waardoor de verbintenis ontstaat om een zaak te leveren. Gerelateerde termen: aanvaarding / aanvaarden / aanvaard publiekrechtelijke rechtshandelingen / (oneigen.) p
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

rechtshandeling

In het vermogensrecht is dit een verklaring van een bevoegd en bekwaam persoon die een bepaald rechtsgevolg heeft. Bijvoorbeeld het zetten van een handtekening. Dit is dan een eenzijdige rechtshandeling: het rechtsgevolg komt tot stand door de wilsuiting van één persoon. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook bij het maken van een testament of
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=9882

RECHTSHANDELING

1) Actie 2) Handeling met beoogd rechtsgevolg
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECHTSHANDELING/1

Rechtshandeling

Een rechtshandeling in de theorie van het recht is een handeling die iemand uitvoert met de bedoeling een bepaald rechtsgevolg tot stand te brengen. Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek bevat geen definitie van de rechtshandeling, maar duidt in artikel 3:33 BW wel aan wat voor een rechtshandeling nodig is: Een rechtshandeling vereist een op een rech
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtshandeling

Rechtshandeling

Een rechtshandeling is een feitelijke handeling van een natuurlijk- of rechtspersoon die is gericht op het tot stand brengen van een bepaalde rechtsgevolg. Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst als gevolg van artikel 6:217 van het Burgerlij
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Rechtshandeling
Geen exacte overeenkomst gevonden.