Zoek op

rectificatie

verbintenissenrecht: herstel van een fout; in geval van een onrechtmatige daad kan de rechter een gedaagde veroordelen tot ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rectificatie

rectificatie

verbintenissenrecht: rechtzetting, herstel van een fout; in geval van een onrechtmatige daad kan de rechter een gedaagde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=rectificatie

rectificatie

Het herstellen van een fout, m.n. een verkeerde berichtgeving. Rectificatie kan door de rechter worden opgelegd. Rectificatie wordt o.m. voorgeschreven door het VN-verdrag over het internationale recht op rectificatie uit 1952.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Rectificatie

Let op: Spelling van 1858 rectificatio, Lat., de teregtmaking, verhelping, teregtbrenging, het in orde brengen; herhaalde distillatie of overhaling. Rectificeren, verbeteren, teregtmaken, verhelpen, in orde brengen; ook zuiveren en versterken door herhaald overhalen; gerectificeerde spiritus, meermalen ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Rectificatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), teregtwijzing, verbetering; [in de scheikunde] ) herhaalde destillatie.
*...FICEREN,
*...FIËREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] verbeteren; teregtwijzen; [in de scheikunde] ) door gedurig overhalen nog meer zuiveren en versterken.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

rectificatie

de rectificatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [rɛktifi'ka(t)si] Verbuigingen:   rectificatie|s (meerv.) officieel berichtje waarin een fout in een eerder verschenen tekst wordt verbeterd Voorbeeld:   `De geïnterviewde eiste een rectificatie van de krant....
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rectificatie

Rectificatie

[natuurkunde] - Rectificatie is een vorm van destilleren waarbij de te destilleren vloeistoffen niet sterk verschillend zijn van kookpunt. De scheiding treedt op door achtereenvolgende verdampingen en condensaties in in een kolom die voorzien is van platen. Op iedere plaat vindt verdamping en condensatie plaats. Het op de b...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rectificatie_(natuurkunde)

Rectificatie

[journalistiek] - In de journalistiek wordt de aanduiding rectificatie gebruikt voor een tekstsoort waarin een redactie of auteur openlijk terugkomt op berichtgevingsfouten en deze verbetert. Bijvoorbeeld bij een canard. Zo`n publicatie heeft een element van erkenning en rechtzetting. Ook kan hij of zij via zo`n feitencorre...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rectificatie_(journalistiek)

RECTIFICATIE

1) Correctie 2) Herhaalde distillatie 3) Herstel 4) Herstelling 5) Rechtzetting 6) Veranderen 7) Verbetering 8) Wijziging
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECTIFICATIE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.