Zoek op

referentiekader

rechtswetenschap: de normen en waarden waarnaar een persoon zich in zijn handelen en opvattingen richt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=referentiekader

referentiekader

rechtswetenschap: normen en waarden waarnaar een persoon zich in zijn handelen en opvattingen richt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/referentiekader

referentiekader

het referentiekader zelfst.naamw.Uitspraak:   [refəˈrɛn(t)sikadər] Verbuigingen:   referentiekader|s (meerv.) alle regels, normen en waardes die, vaak onbewust, bepalen hoe je iets beoordeelt Voorbeeld:   `Ontwikkelingprojecten slagen alleen als ze worde...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/referentiekader

REFERENTIEKADER

1) Normenstelsel 2) Patroon van normen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REFERENTIEKADER/1

Referentiekader

Een referentiekader is het algemene schemastructuur voor een analyse of inleiding ter verwerking van informatie. In de natuurkunde wordt - om waarnemingen te beschrijven - vaak een euclidisch ruimtelijk coördinatenstelsel gebruikt om plaats, snelheid en versnelling van voorwerpen te beschrijven. In literaire analyse duidt het op het plaatsen van ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Referentiekader

Referentiekader

Mensen zien, horen, handelen en reageren afhankelijk van hun voorgaande (groeps-)ervaringen (zie Solomon Asch) = à sociale bril, culturele lens
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

referentiekader

Een soort persoonlijk uitgangspunt waaraan je kunt afmeten of iets goed of slecht is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

referentiekader

[Maatschappijleer] alles wat je bezit aan kennis, ervaringen, waarden en normen, gewoonten
Gevonden op https://quizlet.com/102824655/maatschappijleer-begrippen-flash-cards/

Referentiekader

[Politiek] Het referentiekader is het geheel van je persoonlijke waarden, normen, standpunten, kennis en ervaringen, dat van invloed is op de subjectieve waarneming van gebeurtenissen en verschijnselen.
Gevonden op https://quizlet.com/5675970/maatschappijwetenschappen-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.