Zoek op

reglement

rechtswetenschap: geheel van regels dat leden van een bepaalde instelling of organisatie, meestal op privaat vlak, in acht ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=reglement

reglement

het reglement zelfst.naamw.Uitspraak:   [rexləˈmɛnt] Verbuigingen:   reglement|en (meerv.) officiële regels Voorbeelden:   `wedstrijdreglement`, `huishoudelijk reglement` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'reglement' komt voo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/reglement

REGLEMENT

1) Bepalingen 2) Bindend voorschrift 3) Dienstvoorschrift 4) Formule 5) Geheel van bepalingen 6) Geheel van voorschriften 7) Instructie 8) Kaartterm 9) Orde 10) Reg 11) Regel 12) Regeling 13) Richtsnoer 14) Spelregel 15) Spelregels 16) Statuut 17) Totale voorschriften 18) Vaste regel 19) Verordening 20) Voorschrift 21) Voorschriften 22) Wet
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REGLEMENT/1

Reglement

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), verordening, bepaling, voorschrift; wet.
~AIR, [bijvoegelijk naamwoord] het reglement betreffende, bij reglement bepaald.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

Reglement

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Reglement``] De verzameling van alle voorschriften, die betrekking hebben op eenen bepaalden diensttak. Naarmate van den bijzonderen diensttak, dien het R. behandelt, verkrijgt het zijnen bijzonderen naam exercitie-reglement, administratie-reglement, R. op de garnizoensdienst, op de inwendige dienst, en...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0019.htm

reglement

geheel van bepalingen
Jaar van herkomst: 1516 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Reglement

Elke OR moet een reglement hebben. Daarin staan afspraken over de OR-verkiezingen, het opvullen van vacatures en zaken als zittingstermijnen en kiesgroepen. Dit stoffige document kan soms erg belangrijk zijn. Voor luiaards of efficiënterikken: de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een voorbeeldreglement.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10701

reglement

verordening, voorschrift (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/reglement

Reglement

De technische reglementen van de FIA hebben twee doelstellingen: de snelheid moet gecontroleerd worden in het belang van de veiligheid, terwijl de aanhoudende technische ontwikkeling, die zo vitaal is voor de aard van de Formule 1, moet behouden blijven. Daarenboven moet de veiligheid verzekerd worden in het geval van een accident. Om deze doelen t...
Gevonden op http://www.f1-club.be/informatie/lexicon.php

reglement

de regels die afgesproken zijn vb: in het reglement van de voetbalclub staat dat je medisch gekeurd moet worden
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=reglement

Reglement

Document dat regels bevat omtrent procedures en gedrag binnen een organisatie.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Reglement

Een reglement is een geschrift, houdende gedragsregels, bestemd om te gelden binnen een instelling.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.