rentabiliteitsratio

verhouding tussen het resultaat en het geinvesteerde vermogen waarmede dit resultaat is behaald
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/rentabiliteitsratio
Geen exacte overeenkomst gevonden.