Zoek op

ressort

politiek - staatskundig: ambtsgebied van een gerechtshof. In Nederland zijn er 5 ~. Ieder ~ bestaat uit een aantal arrondissementen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/ressort

ressort

staatskundig: ambtsgebied van een gerechtshof. In Nederland zijn er 5 ~. Ieder ~ bestaat uit een aantal arrondissementen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/ressort

ressort

staatsrecht: ambtsgebied van een gerechtshof. In Nederland zijn er 5 ~. Ieder ~ bestaat uit een aantal arrondissementen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/ressort

ressort

I het ressort zelfst.naamw.Uitspraak:   [rɛ'sɔ:r] Verbuigingen:   ressort|s (meerv.) 1) spiraalvormige veer Voorbeeld:   `grote en kleine ressorts` 2) matras waarin spiraalvormige veren zitten II het ressort zelfst.naamw.Uitspraak...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ressort

RESSORT

1) Ambtsgebied 2) Arrogant 3) Arrondissement 4) Bestuur 5) Bewind 6) District 7) Drijfveer 8) Gebied 9) Gewest 10) Gezagsgebied 11) Groepering van gemeenten 12) Leiding 13) Provincie 14) Rayon 15) Rechtsbevoegdheid 16) Rechtsgebied 17) Rijksonderdeel 18) Spankracht 19) Spiraalmatras 20) Spiraalveer 21) Springveer 22) Vakgebied
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RESSORT/1

Ressort

[Suriname] - Een ressort is een Surinaamse bestuurlijke eenheid waarin de districten zijn verdeeld. Binnen de 10 districten van Suriname bestaan in totaal 62 ressorten. Binnen het stadsdistrict Paramaribo bestaan de ressorten vooral uit wijken, elders bestaan ze (omdat Suriname geen gemeentes kent) uit een wat grotere plaat...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ressort_(Suriname)

Ressort

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), veer, drijfveer, veerkracht; spankracht; gebied, rechtsgebied; uitgestrektheid eener bevoegdheid (om te beslisten enz.); vak, gebied (eener wetenschap enz.); werkkring.
~EREN, ow. [gelijkvloeiend] (ik ressorteerde, heb geressorteerd), onder een rechtsgebied -, tot eene regtbank -, tot een bepaa...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

Ressort

Let op: Spelling van 1858 Fr., veêr; drijfveêr, veêrkracht; vak, gebied; bestuur, werkkring, grondgebied. Ressorteren, tot eenen bepaalden werkkring, tot eene zekere regtbank, onder een bepaald bestuur of regtsgebied behooren
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Ressort

Ook: hofressort. Drie of vier arrondissementen samen vormen een ressort. In ieder ressort bevindt zich één Gerechtshof.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Ressort

Rechtsgebied. Nederland is onderverdeeld in 5 ressorten, die vervolgens weer zijn onderverdeeld in arrondissementen (19). Elk ressort heeft een eigen gerechtshof
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

ressort

rechtsgebied (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ressort

Ressort

De joodse gemeenten zijn geografisch ingedeeld in een aantal synagogale ressorten.
Gevonden op http://www.joodsmonument.nl/search/273990

Ressort

Rechtsgebied. Nederland is onderverdeeld in 5 ressorten, die vervolgens weer zijn onderverdeeld in arrondissementen (19). Elk ressort heeft een eigen gerechtshof. Zie: [[Arrondissement.]]
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Ressort

Rechtsgebied. Nederland is onderverdeeld in 5 ressorten, die vervolgens weer zijn onderverdeeld in arrondissementen (19). Elk ressort heeft een eigen gerechtshof.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.