Zoek op

retentie

verzekeringsrecht: in zijn eenvoudigste vorm het bedrag dat de verzekeraar van een door hem geaccepteerde verzekering - ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/retentie

retentie

de retentie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [rə'tɛn(t)si, re'tɛn(t)si] Verbuigingen:   retentie|s (meerv.) 1) het op- of vasthouden van bepaalde stoffen door het lichaam biologie Voorbeeld:   `urineretentie` 2) recht van retentie&n...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/retentie

RETENTIE

1) Het opstoppen 2) Het vasthouden 3) Het vasthouden van stoffen 4) Ophouding 5) Ophouding (jur.) 6) Recht van terughouding 7) Terughouding 8) Vetraagd afgegeven stof 9) Voorbehoud
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RETENTIE/1

Retentie

Retentie betekent vasthouden, in diverse betekenissen: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Retentie

Retentie

[papier] - Retentie is een term die gebruikt wordt bij de productie van papier. Retentie is een maat voor het proces van het behouden van fijne deeltjes, als vulstoffen, en papiervezels in de papierbaan wanneer het papierblad wordt gevormd in de papiermachine. Op de papiermachine wordt de vezelbrij met behulp van een oploop...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Retentie_(papier)

retentie

• [medisch] , [scheikunde] ophouding, het vertraagd afgeven of vasthouden van iets.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/retentie

retentie

ophouding
Jaar van herkomst: 1568 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Retentie

Let op: Spelling van 1858 terughouding, voorbehouding; retentieregt, jus retentionis, terughoudingsregt. Retentum, Lat., de stilzwijgende verzachting van een vonnis; eene bedriegelijke voorwaarde, bij het sluiten van een contract. Retenu, retenue, de eerste post op de rekening van een' advokaat, welke a...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

retentie

ophouding, terughouding. synoniem: retentio
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Retentie

Retentie is het tijdelijk opvangen van water in een daarvoor bestemd gebied. Omdat hiermee water wordt onttrokken aan de rivier, vermindert de hoeveelheid door de rivier af te voeren water.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10327

Retentie

(ophouding) juridische term betreffende het recht om een zaak die men van een ander onder zich heeft, niet terug te geven dan tegen voldoening van hetgeen men te vorderen heeft van de eigenaar van die zaak.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10336

Retentie

Activiteiten om klanten te behouden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10441

Retentie

Vasthouden; het vertragen en-of verminderen van de afvoer van water.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10624

Retentie

het niet volledig kunnen leegplassen van de blaas
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10636

retentie

ophouding
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Retentie

Achterblijven van stoffen in het lichaam, die normaal uitgescheiden worden..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

retentie

Def.: het vasthouden van (druppels) puur product (meestal organische stoffen, zoals olie) binnen een (bodem)matrix, waardoor transport of uitwisseling uitsluitend mogelijk is door diffusie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Retentie

Activiteiten om klanten te behouden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11075

retentie

ophouding (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/retentie

retentie

[neologisme of ex-neologisme] Citaat: "Nog te weinig Belgische bedrijven hebben een goede retentiestrategie. Dat is een strategie die ertoe moet leiden dat oudere werknemers, vooral vijftigplussers, geboeid blijven door hun werk en het bedrijf niet verlaten. Het Engelse woord retention komt al geruime tijd voor in de marketingwereld. Het gaat dan v...
Gevonden op http://www.nlterm.org/neoterm/neologisme_nr521.htm

Retentie

(1) Door de wet aan een schuldeiser toegekend recht om zaken die hij van de schuldenaar onder zich heeft, onder zich te houden totdat de schuld ten volle aan hem is voldaan.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

retentie

[Aardrijkskunde] tijdelijke opslag van water bij hoogwater om de rivierwaterstand stroomafwaarts te verlagen
Gevonden op https://quizlet.com/21647904/aardrijkskunde-hs-4-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.