Zoek op

retorisch

[rechtswetenschap] betrekking hebbend op de retorica (welsprekendheid). In negatieve zin manipulatief met taal. Bijv. een ~ trucje…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekrep.html#17983

retorisch

retorisch bijv.naamw.Uitspraak:   [re'toris] wat betrekking heeft op de retorica of de retoriek Voorbeeld:   `retorische trucjes gebruiken om iemand te overtuigen`retorische vraag  (vraag waarop je geen antwoord hoeft te geven) `Een retorische vraag is bijvoorb...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/retorisch

retorisch

Fr: rhétoriquement [rechtswetenschap] betrekking hebbend op de retorica (welsprekendheid). In negatieve zin manipulatief met taal, bijv. een ~ trucje…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBereq.html#4739

retorisch

wat met spreken in het openbaar te maken heeft vb: Jara heeft een retorisch talent
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=retorisch

RETORISCH

1) Behorende tot de retorica 2) Bombastisch 3) Breedsprakig 4) Gezwollen 5) Hoogdravend 6) Kring- 7) Op redenaarswijze 8) Periodiek 9) Redekundig 10) Redekunstig 11) Taalkundige term 12) Welluidend 13) Welsprekend
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RETORISCH/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.