Zoek op

rooilijn

vastgoedrecht: de lijn die bij het bouwen aan de wegzijde of aan de van die weg afgekeerde zijde niet mag worden overschreden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rooilijn

rooilijn

vastgoedrecht: de grens tussen de openbare weg en de aangrenzende eigendommen, hetzij privé of van de overheid. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=rooilijn

rooilijn

zie hoofdschootsrichting
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10454

Rooilijn

Een in het bestemmingsplan vastgelegde lijn die met bouwen niet mag worden overschreden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

rooilijn

De grens tussen de openbare weg en de aangrenzende eigendommen, hetzij privé of van de overheid. In de praktijk de uiterste bebouwingsgrens die niet overschreden mag worden. De rooilijn wordt visueel weergegeven op een rooilijnplan of in bijzondere plannen van aanleg (BPA's). Bijvoorbeeld rioleringsbuizen gaan tot de rooilijn, daarna is de eigenaa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Rooilijn

De bebouwingslijn waarachter men moet blijven bij het bouwen.
Het handboek `Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen` omschrijft de rooilijn als de grenslijn van het openbaar domein en het private domein.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10382

Rooilijn

Grens tussen de openbare weg en de aanliggende eigendommen die door de overheid wordt vastgelegd overeenkomstig de noodwendigheden van het openbaar belang.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10375

rooilijn

De afstand van de stoeprand of andere vastgestelde lijn waarbinnen geen gebouwen mogen worden gebouwd.
Categorie: Abstracte Begrippen > zoneringsbegrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Rooilijn

Vastgestelde grenslijn tussen openbare en particuliere grond die bij het bouwen van huizen niet overschreden mag worden (in bestemmingsplan).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Rooilijn

Zie Hoofdschootsrichting.
Gevonden op http://www.forten.info/terminologie/begrippen/r/rooilijn.htm

Rooilijn

Uit `De lagere vaktalen: Taal der bouwbedrijven` 1914 de rechte lijn waarin de huizen van een straat geplaatst worden.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Rooilijn

De lijn waarop alle voorgevels in een straat staan, noemen we de (voorgevel-)rooilijn. Die lijn is door de Gemeente vastgesteld en scheidt in principe de openbare weg van de particuliere erven. Die rooilijn is heel belangrijk, al in de Middeleeuwen werden er heel wat processen over gevoerd. Iederee...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Rooilijn

rooilijn

[Nederlands] lijn die de grens aanduidt tussen de openbare weg en de plaats waar er gebouwd wordt
Gevonden op https://quizlet.com/18562718/nederlands-flash-cards/

Rooilijn

Grens tot waar gebouwd mag worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10799

Rooilijn

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Rooilijn``] De R. of directielijn is de doorsnijding van het directievlak (zie Rigting) met het terrein
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0019.htm

rooilijn

•een richtlijn die aangeeft waarin gebouwen geplaatst worden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/rooilijn

rooilijn

de rooilijn zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['rojlɛin] Verbuigingen:   rooilijn|en (meerv.) lijn die de grens aanduidt tussen de openbare weg en de plaats waar er gebouwd wordt Voorbeeld:   `Bij het aanleggen van kabel-tv betaalt de gemeente de kosten to...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rooilijn

rooilijn

In bestemmingsplan vastgelegde grens waarop of waarbinnen gebouwd mag worden. Rooilijnen komen al voor in de 15de-eeuwse 'bouwvoorschriften' en 'ordonnantiën'.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=8597

Rooilijn

Rooien is het uitzetten van de door de overheid vastgestelde grenzen tussen openbare en private gronden, deze grenzen worden rooilijnen genoemd. Net als maximaal toelaatbare bouwvolumes, bouwhoogtes, nokhoogtes en goothoogtes worden rooilijnen aangewend om de ruimtelijke kwaliteit van een gebied te waarborgen. == Rooilijnen in Nederland == De rooi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooilijn

rooilijn

richtingslijn (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/rooilijn

ROOILIJN

1) Aanleglijn 2) Alignement 3) Bouwgrens 4) Bouwkundige term 5) Bouwrichtlijn 6) Rei 7) Richting van bouwwerken 8) Richtingslijn 9) Richtlijn 10) Richtlijn voor gebouwen 11) Rooi 12) Rooiing 13) Richtlijn voor gevels
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ROOILIJN/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.