Zoek op

satire

Een literair werk waarin de dwalingen en ondeugden van de dag worden doorgelicht en belachelijk gemaakt.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/literatuur-internationaal/satire

satire

de satire zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [saˈtirə, sɑˈtirə] Verbuigingen:   satire|n, satire|s (meerv.) spottende imitatie Voorbeeld:   `een geestige satire op een Engels kostuumdrama` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'sati...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/satire

SATIRE

1) Dichtsoort 2) Hekeldicht 3) Hekelend geschrift 4) Hekeling 5) Hekelschrift 6) Hekelvers 7) Puntdicht 8) Scherts 9) Schimpdicht 10) Schimpschrift 11) Spot 12) Spotdicht 13) Spotrede 14) Spotschrift 15) Spottende voorstelling 16) Verhaal
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SATIRE/1

Satire

Een satire of hekeldicht is een kunstvorm waarbij vaak op humoristische wijze maatschappijkritiek wordt gegeven. De kritiek kan geleverd worden via parodie, ironie, sarcasme, pastiche en karikatuur. De doelwitten kunnen personen, politici, tradities, religie, kunstenaars, entertainers, media, normen, waarden, trends zijn. Niet alle satire is uitsl...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Satire

Satire

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-s), hekeldicht, hekelend geschrift; hekelende -, bijtende uitdrukking; daad welke dient om eene andere (of een persoon) in een kwaad of bespottelijk daglicht te plaatsen.
*...TIRIEK,
*...TIRISCH, [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] hekelend, spottend, bijtend, op hekelende wijze.
*...TI...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

satire

hekelschrift
Jaar van herkomst: 1811 (WNT stekelig )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Satire

Let op: Spelling van 1858 Fr., een hekelschrift, hekeldicht, spotschrift. Satiricus, een spotter, hekeldichter. Satiriek, satirisch, spottend, bijtend, hekelend. Satiriseren, bespotten, hekelen, doorhalen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

satire

I. half ernstige, half humoristische aanval op menselijke dwaasheden of maatschappelijke toestanden, zoals vaak in cabaret gebeurt. II. hekeldicht. Gedicht of andere literaire tekst met onder I. genoemde eigenschappen. Voorbeelden zijn: Lof der zotheid (Erasmus), Wapenbroeders (Louis Paul Boon), De mensheid zij geprezen (Arnon Grunberg).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

satire

een hekeldicht; een prozatekst of gedicht met sarcasme geschreven. Bekende satires zijn: Van den Vos Reinaerde van de dichter Willem en de gedichtenbundel Grassprietjes van Cornelis Paradijs (=Frederik van Eeden),die als jonge schrijver zijn veel oudere en beroemde -maar overschatte!-collega`s op de korrel nam. Een satire kan tevens een (grimm...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Satire

Satire is het spottend, maar treffend neerzetten van een persoon of situatie om te tonen dat er best wel vreemde dingen gebeuren in de wereld. De artistieke vorm waarin dit gegoten werd, was vroeger proza of poëzie, maar tegenwoordig zijn er tal van andere mogelijkheden. Het middeleeuwse hekel- of spotdicht wordt niet meer geschreven, maar het wor...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Satire

satire

hekelschrift (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/satire

Satire

Een satire is een gedicht of verhaal waarin de spot wordt gedreven met, of verontwaardiging wordt geuit over, personen of misstanden. Indien het een gedicht betreft wordt ook de term hekeldicht gebruikt.
Meer in het algemeen worden het begrip satire en het bijvoeglijk naamwoord satirisch ook gebruikt om elke kunstuiting aan te duiden die wantoe...
Gevonden op http://www.kunstbus.nl/verklaringen/satire.html

Satire

Gedicht of prozastuk waarin een toestand of een persoon wordt bespot. (van het Latijnse satura of satira, dat een gedicht met dramatische of lerende strekking aangaf)
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/112_Satire.html

Satire

verhaal waarin bestaande zaken op humoristische wijze worden bespot en aangevallen.
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/15334

satire

[Nederlands] een hekelgedicht met sarcasme geschreven, kan ook een parodie zijn
Gevonden op https://quizlet.com/115839985/nederlands-flash-cards/

satire

[Literatuur] doorgaans sarcastische benadering over maatschappelijk verschijnsel
Gevonden op https://quizlet.com/85564267/literatuur-flash-cards/

satire

I. half ernstige, half humoristische aanval op menselijke dwaasheden of maatschappelijke toestanden, zoals vaak in cabaret gebeurt. II. hekeldicht. Gedicht of andere literaire tekst met onder I. genoemde eigenschappen. Voorbeelden zijn: Lof der zotheid (Erasmus), Wapenbroeders (Louis Paul Boon), De mensheid zij geprezen (Arnon Grunberg).
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.