Zoek op

schikking

Eng: out-of-court settlement mediation - minnelijke oplossing van het geschil, zonder dat er een gerechtelijke uitspraak is geweest. Een ~ is meestal h…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekschei.html#18151

schikking

Eng: transaction [strafrecht] afdoening van een delict van de lichte soort op voorstel van het Openbaar Ministerie, meestal via een door de verdachte t…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekschei.html#18152

schikking

Fr: arrangement mediation - minnelijke oplossing van het geschil, zonder dat er een gerechtelijke uitspraak is geweest. Een ~ is meestal het gevolg van…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBeschei.html#4811

schikking

de schikking zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈsxɪkɪŋ] Verbuigingen:   schikking|en (meerv.) afspraak waarmee een conflict wordt opgelost Voorbeeld:   `Er is met het roddelblad een schikking getroffen: ze publiceren een rectificatie.` © Kernerman Dic...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/schikking

Schikking

Strafrechtelijke (soms bestuursrechtelijke) afdoening van een delict van de lichte soort op voorstel van het openbaar ministerie, meestal via een door de verdachte te betalen geldsom (`boete`).

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=614

Schikking

Tussentijdse overeenkomst tussen partijen waarmee het conflict is opgelost, voordat de civiele of bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan.  

Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Schikking

Tussentijdse overeenkomst tussen partijen waarmee het conflict is opgelost voordat de civiele of bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Schikking

Tussentijdse overeenkomst tussen partijen waarmee het conflict is opgelost, voordat de civiele of bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan. Schikkingsvoorstel - Bevoegdheid van politie of de officier van justitie om een verdachte van een strafbaar feit aan te bieden een bepaald bedrag te betalen. Als de verdachte daarop ingaat, hoeft hij niet ter...
Gevonden op http://www.uwwet.nl/trefwoorden/zoeken-op-trefwoorden-in-het-juridisch-woor

schikking

[Belgisch Nederlands] beschikking, maatregel
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

Schikking

Het vrijwillig betalen van een geldbedrag aan de bekeurende instantie (politietransactie), of het openbaar ministerie (OM-transactie), tengevolge waarvan wordt afgezien van vervolging. Zie ook Dading.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

schikking

[Maatschappijwetenschappen] Om te voorkomen dat een verdachte voor de rechter moet verschijnen, kan de officier een geldboete voorstellen. Als de verdachte die betaalt, wordt hij niet meer verder vervolgd.
Gevonden op https://quizlet.com/12846195/cr-hoofdstuk-7-de-uitvoerende-en-de-wetgevende

Schikking

Tussentijdse overeenkomst tussen partijen waarmee het conflict is opgelost, voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

schikking

In bepaalde gevallen heeft de politie bevoegdheid tot transactie of schikking; wij noemen dat ‘de bon’. Die kan uitsluitend per giro of aan het politiebureau worden voldaan. Lang niet in alle gevallen is de politie bevoegd een schikking aan te bieden. In de wet en in aparte besluiten staat precies omschreven wanneer dit wel en wanneer d...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

schikking

Overeenkomst waarin partijen een juridisch geschil onderling afhandelen. Vaak probeert een rechter partijen eerst te bewegen om tot een schikking te komen. Bij een schikking zijn zij het allebei in ieder geval deels eens met de uitkomst en hoeft er niet langer gewacht te worden op een rechterlijke uitspraak . Zie ook vaststellingsovereenkomst
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=9902

Schikking

Tussentijdse overeenkomst tussen partijen waarmee het conflict is opgelost, voordat de civiele of bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11065

Schikking

Tussentijdse overeenkomst tussen partijen waarmee het conflict is opgelost voordat de civiele of bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Schikking

Een schikking is een afspraak tussen twee partijen om af te zien van een rechtszaak. Een schikking is vaak goedkoper en duurt ook minder lang. Bijkomend voordeel is dat het rechtssysteem wordt ontlast. Een schikking wordt, vooral in België, ook wel dading genoemd, maar heeft daar een ruimere betekenis. Schikkingen komen ook voor in het strafrecht...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schikking

SCHIKKING

1) Aanpassing 2) Accommodatie 3) Accommodement 4) Afdoening 5) Afspraak 6) Akkoord 7) Arrangement 8) Bestand 9) Bestel 10) Compositie 11) Compromis 12) Dading 13) Entente 14) Geordende overeenkomst 15) Indeling 16) Inrichting 17) Maatreg 18) Maatregel 19) Modus 20) Opstelling 21) Orde 22) Ordening 23) Overeenkomst 24) Rangorde 25) Rangschikking 26)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHIKKING/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.