Zoek op

schizofrenie

de schizofrenie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [sxidzofre'ni, sxizofre'ni] geestesziekte waarbij je niet meer goed weet wat echt is en wat niet Voorbeeld:   `symptomen van schizofrenie: hallucinaties, verwardheid etc.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect g...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/schizofrenie

SCHIZOFRENIE

1) Aandoening met stemmen in het hoofd 2) Geestelijke ziekte 3) Geestessplijting 4) Geestesziekte 5) Gemene ziekte 6) Gespletenheid 7) Hersenaandoening 8) Innerlijke verscheurdheid 9) Pathologische gespletenheid 10) Psychische aandoening 11) Psychische stoornis 12) Psychische ziekte 13) Stoornis in je hoofd 14) Ziekte met verwardheid 15) Zielsziekt...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHIZOFRENIE/1

schizofrenie

•een chronische geestesziekte met perioden van verwardheid en psychose.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/schizofrenie

schizofrenie

gespletenheid in de persoonlijkheid
Jaar van herkomst: 1930 (Vd Sijs 1998 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

schizofrenie

ernstige psychische stoornis met kenmerken zoals hallucinaties, wanen, onsamenhangende spraak, chaotisch gedrag en een afvlakking van het sociale en beroepsmatige functioneren
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Schizofrenie

Een ernstig psychiatrisch ziektebeeld dat gekarakteriseerd wordt door fundamentele verstoringen van het denken en de waarneming, en door een emotionele beleving die niet bij de omstandigheden past. Het bewustzijn is doorgaans helder en de intelligentie blijft meestal op peil. De persoon heeft vaak het gevoel dat zijn intieme gedachten en gevoelens ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10144

Schizofrenie

een stoornis die tenminste zes maanden duurt en gedurende één maand sprake is van actieve fase symptomen (te weten: twee of meer van de volgende: wanen, hallucinaties verward taalgebruik, sterk verward of catatoon gedrag, negatieve symptomen). Omschrijvingen van de subtypen van schizofrenie: paranoïdie, gedesorganiseerde, catatonie, ongedifferen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10479

schizofrenie

een ernstige geestesziekte (schizofrenie) gekenmerkt door verschijnselen zoals waanideeën, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties) en geleidelijk veranderen van de persoonlijkheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

schizofrenie

geestesziekte, begonnen voor het 45e levensjaar en ten minste een half jaar durend, gekenmerkt door een verslechtering van het sociale, intellectuele en verbale functioneren, psychotische symptomen en een verlies van het realiteitsgevoel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

schizofrenie

gespleten persoonlijkheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

schizofrenie

geestesziekte met wanen en hallucinaties
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10874

schizofrenie

functionele psychose gekenmerkt door wanen, hallucinaties, stoornissen in denken, emotie en gedrag; onderscheiden worden: gedesorganiseerd of hebefreen type (met grote verwardheid, cognitieve stoornissen en verschillende gedragsafwijkingen), katatoon type (met ernstige psychomotorische stoornissen: catatonie), ongedifferentieerd type (met kenmerken...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Schizofrenie

Schizofrenie is een verzamelnaam voor alle ernstige en langdurige, psychische aandoeningen met de volgende hoofdkenmerken : (1) gedurende tenminste 6 maanden : , aanwijzingen (= prodromale verschijnselen, zoals concentratie- en informatie-verwerkingsstoornissen en verminderd sociaal aanpassingsvermogen, voor een volgende aanval , een acute psychoti...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

schizofrenie

geestelijke gespletenheid; krankzinnigheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

schizofrenie

geestesziekte (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/schizofrenie

Schizofrenie

Engels:Schizophrenia chronische geestesziekte met perioden van verwardheid en psychose
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/s

Schizofrenie

Schizofrenie is een aandoening die zowel voor de patiënt als zijn omgeving veel leed meebrengt. Het is een aandoening waarvan een stoornis in de hersenen waarschijnlijk de oorzaak is.
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/s

Schizofrenie

Schizofrenie is een ziekte van de hersenen waarbij denken, gevoelsleven en gedrag ernstig verstoord zijn. Er is sprake van psychotische periodes met vreemd en verward denken, praten en gedrag. Het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid is dan zoek. Gedurende deze periodes kunnen schizofrenen sociaal niet functioneren. In Nederland lijden ong....
Gevonden op http://www.medicinfo.nl/%7B71f839cd-3f5d-443d-abed-31867927e4d0%7D

schizofrenie

Klachten en verschijnselen Twee of meer van de volgende verschijnselen gedurende tenminste één week: waandenkbeelden, opvallende hallucinaties die een groot deel van de dag duren, verwardheid, gebrek aan emoties of onaangepast tonen van emoties, bizarre waandenkbeelden (zoals spreken met bewoners van Mars). Niet goed in staat zijn normaal te werk...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/geestelijke-gezondheid/schizofrenie

Schizofrenie

Schizofrenie is een ernstige en complexe psychiatrische ziekte die gepaard gaat met psychoses. Bij deze hersenaandoening verliest iemand het contact met de werkelijkheid en gaat het algemeen functioneren achteruit.
Op de linker PET-scan heeft een schizofreniepatiënt geen medicijnen ingenomen. Op de middelste scan heeft de patiënt een medicijn ...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000959.html

Schizofrenie

Deze ernstige psychiatrische stoornis wordt gekenmerkt door fundamentele verstoringen van het denken en de waarneming en door een emotionele beleving die niet bij de omstandigheden past. De persoon heeft vaak het gevoel dat zijn intieme gedachten en gevoelens bij anderen bekend zijn of onder invloed van derden staan. Symptomen zijn onder andere wa...
Gevonden op http://www.participate-autisme.be/nl/index.cfm

Schizofrenie

de mentale toestand die resulteert uit verlichting zonder discipline. Het wordt beschouwd als een ernstige geestesziekte waarvoor geen medische genezing bestaat daar de realisatie van spirituele zelfreflectie niet ongedaan kan worden gemaakt tenzij zwaar geblokkeerd door psychopharmaca die een andere hel van bestaan vormen. Afkerig van discipline e...
Gevonden op http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html

Schizofrenie

Schizofrenie is een ziekte van de hersenen, waarbij denken, gevoelsleven en gedrag van de patiënt ernstig verstoord zijn geraakt
Gevonden op http://www.ziekenhuis.nl/ziektebeelden/z/item73

schizofrenie

[Nederlands] psychische stoornis waarbij men het gevoel voor de realiteit verliest
Gevonden op https://quizlet.com/124891943/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.