Zoek op

schuit

•een eenvoudig vaartuig. • [schertsend] een grote schoen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/schuit

schuit

voertuig waarmee je vaart vb: in deze schuit worden kisten met groente vervoerd
in hetzelfde schuitje zitten [hetzelfde lot moeten ondergaan]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=schuit

Schuit

Heden ten dage een nogal pejoratieve benaming voor een vaartuig in de zin van lelijk, vies of lomp. Denk maar aan strontschuit, modderschuit e.d, of een kreet als "wat een rot schuit, daar is niet mee te varen". Schuit was echter een gemeenzame uitdrukking voor eenvoudige vissers- en binne...
Gevonden op http://vaartips.nl/tips.htm#schuit

Schuit

Let op: Spelling van 1858 noemen de Nederlanders, uit hoofde van gelijkheid met eene schuit, eene Japansche zilveren munt, omtrent 13 gulden waard
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Schuit

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), vaartuig op binnenwateren; trekschuit, lichter, praam; met de - gaan, varen; per - komen; eene - turf, zand, eene schuit vol turf of zand; de Muider -, de schuit die op Muiden vaart; hij komt in mijne -, hij wordt het met mij eens; de huwelijks-, de echte staat.
~BOEF, m. (...ven), kaailoper, -...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

schuit

de schuit zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [sxœyt] Verbuigingen:   schuit|en (meerv.) simpele platte boot Voorbeeld:   `modderschuit`in hetzelfde schuitje zitten  (in een vergelijkbare moeilijke situatie zijn) © Kernerman Dictionaries. Spellin...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/schuit

Schuit

De term schuit duidt van oorsprong een eenvoudig open vaartuig aan zonder vaste dekken, gangboorden of opbouwen. Het begrip is voor het eerst aangetroffen in een 12e eeuw document. Dat jaagschuiten zoals de trekschuit, de pakschuit en de dekschuit, toch schuit genoemd worden komt doordat zij voortgekomen zijn uit normale, dus open, schuiten. Een s...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schuit

schuit

vaartuig (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/schuit

schuit

vaartuig
Jaar van herkomst: 1163 (Taal en Tongval 12, 1999, 35ff )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

schuit

(schuit, schuyt) 1> meestal flinke boot, die min of meer, als zelfstandig beroepsvaartuig dienst doet. Bijv. een veerschuit, maar ook gewoon een roeiboot waarmee men overzet, melkbussen vervoert, enzovoorts noemt men wel een schuit(je). [Tekst en uitleg>] Ook scheepjes en boten die ten dienste van schepen varen worden soms schuiten genoemd. ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=schr

SCHUIT

1) Ark 2) Bark 3) Binnenvaartuig 4) Bootje 5) Boot 6) Eenvoudig vaartuig 7) Hulk 8) Ligger 9) Pink 10) Plomp vaartuig 11) Scheepje 12) Schoen 13) Schouw 14) Schuitje 15) Snik 16) Snip 17) Soort vaartuig 18) Stoomschip 19) Schip 20) Vaartuig 21) Vent 22) Zeilschip 23) Zeilboot
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHUIT/1

SCHUIT

1) Ark 2) Bark 3) Binnenvaartuig 4) Bootje 5) Boot 6) Eenvoudig vaartuig 7) Hulk 8) Ligger 9) Pink 10) Plomp vaartuig 11) Scheepje 12) Schoen 13) Schouw 14) Schuitje 15) Snik 16) Snip 17) Soort vaartuig 18) Stoomschip 19) Schip 20) Vaartuig 21) Vent 22) Zeilschip 23) Zeilboot
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHUIT/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.