Zoek op

secundaire sector

groei en conjunctuur: Industrie en nijverheid. Andere sectoren zijn de primaire sector, de tertiaire sector en de quartaire ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=secundaire sector

Secundaire sector

Sector van de beroepsbevolking. Letterlijk tweede sector. Hiertoe behoort de industrie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Secundaire sector

Sector van de beroepsbevolking. Letterlijk tweede sector. Hiertoe behoort de industrie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

secundaire sector

betreft de industriële sector en nijverheid.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

Secundaire Sector

Industrie en mijnbouw.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

secundaire sector

zie beroepsstructuur
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

secundaire sector

industrie, bouwnijverheid en openbare nutsbedrijven
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

secundaire sector

De secundaire sectoe is een van de vier sectoren waarin de arbeidsmarkt wordt ingedeeld. Met de secundaire sector wordt de industrie aangeduid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Secundaire sector

In de secundaire sector vind je de bedrijven die halfafgewerkte of afgewerkte producten voortbrengen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10927

Secundaire sector

[Aardrijkskunde] Bedrijfstakken die voor de verwerking van de producten uit de primaire sector zorgen: industrie, bouwnijverheid en elektriciteits-, gas- en waterbedrijven.
Gevonden op https://quizlet.com/117732341/3-aardrijkskunde-begrippen-internationale-han

Secundaire sector

De secundaire sector is de economische sector met alle bedrijven en activiteiten die de grondstoffen van de primaire sector verwerken. De producten worden doorgaans door de tertiaire sector aan de consument doorverkocht. De secundaire sector staat ook wel bekend als de industrie. Strikt genomen is de industrie slechts de belangrijkste uitingsvorm ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Secundaire_sector

Secundaire sector

De secundaire sector is de industriële en nijverheidssector. Voorbeelden zijn autofabrieken, verffabrieken, bouwnijverheid etc.
Gevonden op https://www.finler.nl/secundaire-sector/

secundaire sector

betreft de industriële sector en nijverheid.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.