Zoek op

self-executing

[internationaal publiekrecht] Engels: direct uitvoerend. Van een verdragsbepaling: rechtstreeks werkend, d.w.z. dat een burger op een internation…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekschei.html#18216
Geen exacte overeenkomst gevonden.