solidariteit

de solidariteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [solidariˈtɛit] gevoel van solidair zijn Voorbeeld:   `als vrijwilliger in een verpleeghuis werken uit solidariteit met je medemens` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'solidariteit' komt vo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/solidariteit

Solidariteit

Onder solidariteit wordt in de Zorgverzekeringswet verstaan dat bij het sluiten van de verzekering en de heffing van uw premie geen rekening gehouden wordt met uw ziekterisico.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10101

solidariteit

1) Het idee van saamhorigheid, betrokkenheid bij de strijd of het lijden van anderen. Het begrip kwam in de jaren zestig in zwang bij groepen in het Westen die betrokken waren bij sociale strijd in derdewereldlanden. Veel landencomités zijn solidariteitsgroepen die zich verbonden voelen met de democratische oppositie in landen met een onderdrukken
Gevonden op http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1594

Solidariteit

Begrippenlijst: Rusland - Poolse vrije vakbond, in 1980 door Walesa opgericht; bezat een geweldige aantrekkingskracht op de Polen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bruslan.htm

solidariteit

gevoel van verbondenheid met anderen vb: er is veel solidariteit tussen de inwoners van deze buurt
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=solidariteit

solidariteit

belangengemeenschap, saamhorigheid
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/solidariteit

solidariteit

voor het geheel aansprakelijk zijn
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/solidariteit

SOLIDARITEIT

1) Aaneensluiting 2) Aansprakelijkheid voor het geheel 3) Broederschap 4) Belangengemeenschap 5) Eendracht 6) Eensgezindheid 7) Eendrachtigheid 8) Gilde 9) Gemeenschapsgevoel 10) Gevoel voor saamhorigheid 11) Gevoel van saamhorigheid 12) Innige verbondenheid 13) Kameraadschap 14) Medemenselijkheid 15) Poolse vakbond 16) Saamhorigheidsgevoel 17) Sam
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SOLIDARITEIT/1

solidariteit

(solidarity) (Europees recht) grondrechten ter bescherming van werknemers en consumenten, vervat in Titel IV van Deel II van de Europese Grondwet. Bijv. recht op informatie en raadpleging van de werknemers binnen de onderneming en recht op toegang tot arbeidsbemiddeling.
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

solidariteit

(solidarity) (politiek) bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen. (Van Dale)
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

solidariteit

(solidarity) (verbintenissenrecht) `hoofdelijkheid; hoofdelijkheid van schuldeisers of schuldenaren. Ieder van hen kan de hele schuld opvorderen resp. voor het geheel aansprakelijk worden gesteld. Indien een prestatie ondeelbaar is of uit de wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat de schuldenaren ten aanzien van een zelfde schul
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

Solidariteit

Solidariteit is een gevoel van saamhorigheid hebben en tonen. Het is een positieve eigenschap om je vrienden niet in de steek te laten of om iemand die in nood zit, te helpen. Gedwongen solidariteit is echter een contradictie in terminis. Solidariteitsbelasting is een aanfluiting van het begrip
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

Solidariteit

Solidariteit is saamhorigheid en samen de consequenties dragen.
Gevonden op http://www.hefpunt.nl/algemene_onderdelen/woordenlijst?Ltr=z

Solidariteit

Bewustzijn van saamhorigheid. Het solidariteitsbeginsel stelt dat iedereen in principe hetzelfde bij moet dragen aan de gemeenschappelijke voorzieningen, ongeacht hoe vaak hij zelf daar een beroep op doet. Het solidariteitsprincipe gaat hiermee uit van het beginsel dat iedereen in principe gelijkwaardig is, en in principe op dezelfde wijze behandel
Gevonden op http://glossarium.regieraad.nl/Solidariteit

Solidariteit

morele en sociale verbondenheid met wezens in nood.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

Solidariteit

[verzekeringen] - In de wereld van pensioen en verzekeringen is solidariteit de mate waarin risico`s gedeeld worden met andere deelnemers of begunstigden. De mate van solidariteit wordt aan de onderkant beperkt door het risico, aan de bovenkant door free rider gedrag. == Solidariteit en risico`s == Waar een klein, maar cata
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Solidariteit_(verzekeringen)

Solidariteit

[sociale wetenschappen] - Solidariteit betekent dat de leden van een groep een gemeenschappelijk belang onderschrijven, ten gunste van de groepsleden, maar soms ten koste van zichzelf. Het kan daarmee bijdragen aan de sociale cohesie. ==Politiek== In de politiek is het begrip omstreden. Enerzijds meent men dat solidariteit
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Solidariteit_(sociale_wetenschappen)

Solidariteit

[vakbond] - Solidariteit is ook actief in België en Nederland. == Geschiedenis == De vakbond is opgericht in 1902 als de Mynwerkersunie. In 1990 zijn een aantal andere vakbonden, waaronder de Suid-Afrikaanse Werkersunie, opgegaan in de Mynwerkersunie. Deze grote vakbond kreeg de naam MWU-Solidariteit. Later is dit verander
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Solidariteit_(vakbond)

Solidariteit

[tijdschrift en webzine] - Solidariteit was een Nederlands tijdschrift en is een webzine voor een strijdbare vakbeweging. == Tijdschrift == Met als ondertitel "blad voor een strijdbare vakbeweging" nam eind 1982 een groep ‘kritische’ vakbondsleden het initiatief voor een tweemaandelijks tijdschrift: Solidariteit. Ze mee
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Solidariteit_(tijdschrift_en_webzine)

solidariteit

betrouwbaarheid; degelijkheid
Gevonden op http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/frames_verslagen.php?verslag_id=63
Geen exacte overeenkomst gevonden.